<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Bæredygtighed kræver, at man tør gå forrest
 Bæredygtighed kræver, at man tør gå forrest

Fra venstre ses Ebbe Naamansen, Mia Manghezi, Henning Andreasen, Anders Lendager

Bæredygtighed kræver, at man tør gå forrest


For at nå i mål med den grønne omstilling i samfundet kræver det, at byggebranchen som helhed går ind i kampen. En af nøglerne for byggebranchen til at skabe bæredygtigt byggeri ligger i en bedre genanvendelse af ressourcerne. Netop den cirkulære økonomi blev debatteret på Byens Netværksdag, sat i søen af Byens Netværk.

Direktør i Lendager Group, Anders Lendager har specialiseret sig i at udbrede cirkulær økonomi i fremtidens bæredygtige byer, bygninger og virksomheder. Han startede debatrunden med overskriften Den cirkulære forretningsmodel, ved at slå fast at bæredygtige ambitioner og den gode forretning ikke er hinandens modsætninger:

 

- Bæredygtighed er simpelthen en sindssyg god forretning!  Bæredygtighed er en mulighed for os til at skabe nye arbejdspladser og udbytterige partnerskaber. Her kan byggebranchen og arkitekturen gå forrest i at skabe et nyt dansk eksporteventyr. Men det kræver, at vi tør lægge hånden på kogepladen og prøve kræfter med nye innovative løsninger.

 

Affald kan bane vej for den cirkulære økonomi

En aktør, der konkret arbejder på at skabe bæredygtige løsninger til byggebranchen, er Ebbe Naamansen, der er Sustainabilitty Manager i RGS Nordic:

- Bæredygtighed og cirkulær økonomi handler meget om ressourcernes kredsløb, og her kommer vi ind i billedet. Vi håndterer rigtigt meget bygningsaffald, faktisk mere end 1.000.000 tons om året, og spørger derfor hele tiden os selv: Kan vi få mere ud af de her materialer?

 

- Vi er for nyligt dykket ned i betonen og sat os for at finde en løsning til, hvordan vi kan genbruge beton og gøre det økonomisk rentabelt for alle partere at genanvende det. Her skal vi jo se, hvordan vi kan få materialerne ud af byggeriet og skabe et nyt produkt, som ikke er for dyrt og samtidigt fri for eventuelt skadelige stoffer. Hertil skal det være certificerbart og af en høj kvalitet? Det tager tid, men vi har indgået et tæt samarbejde DK Beton for i fællesskab at løse udfordringen.

 

Risiko og gevinst skal på

Men en udfordring er at de gode løsninger, vi nu ser, ikke altid er gennemtestede. De kan derfor fremstå som en risiko for bygherren, hvis man spørger Henning Andreasen, der er bygherrerådgiver i Orbicon:

 

- Man kan jo ikke tage en risiko, der er større end den mulige gevinst som bygherre. Derfor kan man som bygherre måske være en smule tilbageholdende med at gå ind og investere i pilotprojekter. Igen så skal risikoen kontra udbyttet altid gå op for en bygherre.

 

Hertil indskyder Anders Lendager, at det er et problem, at bygherren ikke er villig til at tage chancer med det uprøvede:

 

- Ja lige nu mangler vi de gode eksempler, hvor man tør stikke halsen ud og alligevel komme sikkert ud på den anden side. Men det kan altså lade sig gøre, og det er jo os som rådgivere, der også skal overbevise bygherren om, at vi har elimineret så mange risici som overhovedet muligt, også når vi tager de uprøvede løsninger i brug. For det er netop nu, at vi skal rykke på den bæredygtige omstilling. Vi har kompetencerne, vi har den politiske opbakning, og vi lærer noget nyt hver eneste dag.

 

 

En gordisk knude

Henning Andreasen mener dog, at der skal mere til end politisk engagement. Det kræver også politisk lovgivning;

 

- Vi skal derhen, hvor vi som samfund accepterer, at de frie kapitalistiske markedskræfter ikke alene kan føre os hen til en bæredygtig omstilling og cirkulær økonomi. Der bliver nødt til at blive lovgivet og sat nogle krav op til alle parter, der leder os i den rigtige retning. Og den bæredygtige omstilling er ikke noget vi har råd til at ignorere på sigt, men fordi problemerne ved ikke at omstille sig ligger ude i fremtiden, har vi en tendens til at udskyde nødvendige tiltag til næste projekt. Det må siges at være hele denne problematiks gordiske knude.

 

 

Vi skal ikke tænke i kortsigtede profitter

Pensionskasserne investerer meget aktivt i nybyggeri og bærer dermed også ansvaret for at få implementeret den cirkulære økonomi i byggeriet. Mia Manghezi, der er projektudviklingsdirektør i Pension Danmark, påpegede at et stort problem lå hos de bygherrer, der kun tænker på den hurtige profit.

 

- Vi investerer omkring 10% af vores kapital i ejendomme. For os er den gode bygning lig med en god og langsigtet investering. Det gode byggeri skal skabe værdi både for os investorer, for slutbrugeren og for samfundet som helhed. Det er især bæredygtigheden, der ryger, når bygherren kun har hurtige profitter for øje, men også mange andre kvalitetsparametre kan blive skrottet. Så for bygherrens side skal man tænke langsigtet i forhold til profitten, men også finde teams med de rette kompetencer til at skabe økonomisk rentable og bæredygtige byggerier.

 
Anbefalede artikler