<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> ”Vi ved, hvordan solafskærmning fungerer”

”Vi ved, hvordan solafskærmning fungerer”

Annonce

Producenter har udviklet nyt brugeroptimeret styringskoncept til solafskærmning.


Det er ikke længere tilstrækkeligt at levere gode og professionelle produkter. Der skal mere kompetence og viden til. Derfor har solafskærmningsproducenterne Fischer Danmark A/S og Blendex A/S brugt mange ressourcer på at udvikle et styringssystem til solafskærmning, sunsync™.

 

Sunsync™ er designet til at dække alle behov uanset projektets størrelse, kompleksitet eller prisniveau. Konceptet leveres i fire versioner, fra analogt til digitalt system.

 

 

Sunsync™ kan integreres og optimeres i forhold til bygningens øvrige styring og via gateways kommunikere med de mest almindelige CTS-protokoller.

 

 

Sunsync™ kan skaleres, så systemet imødekommer den enkelte brugers behov.

 

Læs mere om Solafskærmning


”Andre styringssystemer er også integrérbare, men det unikke er, at vi som solafskærmningsproducenter har udviklet vores egen styring. Vi har rigtig meget forstand på solafskærmning, derfor ved vi også, hvordan styringen kommer til at fungere optimalt,” siger en af hovedkræfterne bag udviklingen af sunsync™, teknisk direktør Peter Christensen, Blendex A/S.


Udfordringen i styringsløsninger er at opfatte og forstå helheden i det komplekse system, der udgør hele bygningsstyringen. De enkelte styringer kan isoleret set fungere udmærket, men når alt kobles sammen til en helhed, opstår der ofte modsatrettede virkninger. Sunsync™ er et skalérbart koncept, som kan udvides til at omfatte alle former for bygningsstyring i et integreret hele.


”Solafskærmning er en fysisk bevægelig del med stor visuel betydning for brugerne, som desværre ofte oplever, at det ikke fungerer godt nok. Derfor er sunsync™ også andet og mere end et optimeret styringssystem . Konceptet kan programmeres, så det imødekommer den enkeltes behov og omfatter en kvalitetssikring – både i forhold til solafskærmningens effekt på indeklimaet og på den individuelle brugeroplevelse,” forklarer Peter Christensen.


Sunsync™ er netop gået online med sin egen hjemmeside i fire sprogversioner: dansk, svensk, norsk og engelsk: sunsync.dk.

 

Fischer Danmark A/S og Blendex A/S er en del af danske Fischer Group, som er førende leverandør af alle typer solafskærmning i Skandinavien og Baltikum. De øvrige selskaber er Kurage A/S, KvintBlendex AS (Norge), Fischer International A/S, Fischer International Norge A/S, Fischer International Sverige, Fischer International Baltikum UAB. fischergroup.dk