3XN skal revitalisere Stockholms gettoprægede forstad

 

3XN har vundet konkurrencen om at transformere det socialt udsatte område Hallonbergen til et mangfoldigt, bæredygtigt byområde med bylivet i fokus. Således skal forstaden til Stockholm danne ramme for et levende og dynamisk kvarter med en blanding af høje og lave bygninger, boliger og butikker og med plads til mangfoldighed, leg, handel og kultur. Hallonbergen har en stor andel af indvandrere; med 67 % af beboerne af en anden oprindelse end svensk.

 

Hallonbergen består i dag af monotone betonlejligheder bygget i 1960’erne, der ligger forskelsløst og ensartet, og er opført i stil med periodens modernistiske tro på ensartethed og systematik. Den overordnede vision for det nye byudviklingsprojekt er at skabe én samlet bydel. Projektet drives af Sundbybergs stad, der ønsker at revitalisere den socialt udsatte bydel.

 

3XN’s vinderforslag består af en masterplan, der skal omdanne området fra boligblokke til at blive et multifunktionelt område med boliger, kontorer, madmarked, bibliotek, hotel, konference, skoler og børnehaver. Det nye byudviklingsprojekt vil med sine bygninger - med varierende højde, typologi og arkitektonisk udtryk - tilføre sociale og æstetiske kvaliteter, der vil samle og tilføre liv til den nuværende ensartede boligstruktur.

 

Ved at tilføre en anden typologi med unik arkitektur og gennemtænkte udendørsarealer, skal der skabes et attraktivt og mere trygt byområde, der skal tiltrække flere ressourcestærke beboere til området, og være med til at omdanne bydelen til et socialt bæredygtigt kvarter, hvor områdets børn vil gå i skole og dyrke sport sammen.

 

Områdets stier og offentlige arealer opgraderes og gøres mere trygge ved fx at fjerne tunneller, placere flowet på samme niveau og skabe god belysning. Caféer, bibliotek og butikker er placeret ud mod byrummet for at skabe rum, hvor beboere kan interagere med hinanden - ligesom børn gør det i skolen og ved sportsaktiviteter - og danne grundlag for bedre integration. Derudover vil de nye boliger lette trykket for Stockholms voksende befolkning og mangel på boliger.

 

Først fase forventes at stå færdig i 2021 og hele projektet forventes færdiggjort i 2025.

 

 

Projektfakta

Projektnavn: Hallonbergen

Sted: Sundbyberg, Stockholm, Sverige

Typologi: Bolig, forretninger, offentlige arealer

Størrelse: 100.000 m2

Arkitekt: 3XN arkitekter