<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> AUBO Køkken & Bad fører an i grøn revolution
annonce

AUBO Køkken & Bad fører an i grøn revolution

Annonce

 

Vestjyske AUBO er klar til at levere BREEAM dokumenteret Køkken & Bad.

 

Det har taget tre års hårdt og målrettet arbejde, men nu kan den vestjyske køkkenproducent AUBO dokumentere, at en massiv miljøsatsning har givet pote. Et stort udvalg af virksomhedens produkter er således blevet testet og fundet i overensstemmelse med kriterierne i verdens ældste miljøcertificering, BREEAM.

 

BREEAM er et klassificeringssystem, der målt på forskellige parametre fastslår, i hvor høj grad hele byggerier eller enkelte produkter er bæredygtige. I Norge er der lavet en national tilpasning, der er endnu strengere end den originale BREEAM-dokumentering, og det er netop de norske krav om bæredygtighed, BREEAM-NOR, som AUBOs produkter lever op til. Med anvendelse af AUBOs inventar, kan inventar-delen bidrage til at BREEAM-klassificerede byggeprojekter opnår en bedre score – og dermed en højere certificering, totalt set.

 

Inden for køkken og bad, som er AUBOs kerneområder, fokuseres der på komponenter bestående af træfibre, som skal overholde strenge krav om udledning af bestemte gasarter. Her kan AUBO nu altså som den første køkkenproducent herhjemme, bryste sig af at kunne dokumentere overholdelse af BREEAM-kriterierne.

 

Læs mere om Køkken

 

Godt for miljøet og bundlinjen

Med BREEAM-dokumentationen er AUBO klar til at gå forrest i bestræbelserne på at skabe bæredygtige produkter til gavn for både miljø og mennesker. Men hos den vestjyske køkkenproducent er man også overbevist om, at det kan være en god forretning at passe på miljøet. Kunderne efterspørger nemlig i stigende grad miljøvenlige produkter, og det vil kun blive mere udpræget i fremtiden.

 

Med BREEAM-dokumentationen på plads hos AUBO, åbner der sig således store muligheder for virksomheden, ifølge administrerende direktør Torben Andersen:

 

– Vi giver kunderne det, de efterspørger. Nemlig inventar, der med dokumentation fra leverandører og test-institutter, belaster indeklimaet mindst muligt, og samtidig passer vi godt på miljøet, til glæde for vore børn og børnebørn, men da også for os selv, nu og her. Efter vores mening er det ren win-win både i forhold til vores kultur, holdninger omkring miljø og bæredygtighed - samt bundlinjen. BREEAM-dokumenterede produkter fra AUBO kommer ikke til at koste ekstra for hverken vores kunder eller forbrugeren. Der sker heller ikke noget med leveringstiden på vores BREEAM-dokumenterede produkter - den forbliver uændret'.

 

Læs mere om miljøcertificering her