<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Akustik er ikke noget, man klistrer på til sidst
Akustik er ikke noget, man klistrer på til sidst

Akustik er ikke noget, man klistrer på til sidst

Akustik kan ikke ses som løsrevne dele til eftermontering – og slet ikke når præferencen herhjemme er det minimalistiske udtryk. Sådan siger Anders Gade fra firmaet Gade & Mortensen, som er og har været akustisk rådgiver for mange af de største kulturhuse og scener herhjemme i de seneste par årtier.

 

Firmaet Gade & Mortensen er førende på projektering og bygherrerådgivning inden for akustik, og firmaet står bl.a. bag projektering eller bygherrerådgivning på mange teatre, biblioteker og koncerthuse, som eksempelvis Skuespilhuset i København, Vendsyssel Teater, Odense Musikteater (Odeon), Det Kgl. Bibliotek, Koncerthuset i Malmø, DRs koncerthus samt de symfoniske sale og konservatorier i Aarhus og Aalborg.

 

 

Spørger man ingeniør Anders Gade, er akustikkens største udfordring i kulturbyggerier den modernistiske arkitekttradition, fordi store, glatte flader ofte er i konflikt med, hvad der er hensigtsmæssigt rent akustisk:

 

- I Norden har vi en præference for enkle flader og store glaspartier, og især i større sale ønsker mange typisk store og glatte flader og en enkel geometri. Men lige præcis de valg, giver store, akustiske udfordringer, så her gælder det om at kunne samarbejde med arkitekten og sammen indtænke akustikken tidligt i projekteringen, så den bliver integreret i bygningens arkitektur - for akustik er ikke noget, man klistrer på bagefter, siger Anders Gade og fortsætter:

 

- I Skuespilhusets sal, som oven i købet er cirkelformet, hvilket giver endnu større udfordringer, fik vi sammen med Lundgaard & Tranberg brudt vægfladerne meget op dels i et kraftigt, geometriske zigzag-mønster og dels ved at lade murstenene gå ind og ud, så den reflekterede lyd spredes – lige som små bølger, der brydes af sten i strandkanten. Man skal huske på, at de her akustiske tiltag forsøger at erstatte fortidens stuk og den rige ornamentik, som der ikke er noget af i den moderne arkitektur.

 

- Heldigvis har vi generelt et rigtigt godt samarbejde med både arkitekterne og brugerne. Min partner Bo Mortensen har en fortid fra Arkitektskolen, og jeg har fra min forskning og i min familiemæssige baggrund god kontakt til mange musikere, så vi synes, vi har godt fat både i arkitekternes og musikernes sprog og måde at tænke på.

 

 

Akustikken skal indtænkes fra starten

Tænker man ikke akustikken ind fra starten, kan det være nødvendigt at eftermontere absorbenter og flader, hvilket sjældent giver det bedste arkitektoniske eller akustiske resultat, forklarer Anders Gade:

 

- Vi kommer nogle gange ud til bygninger, som ikke har indtænkt akustikken fra starten, og det ser man tydeligt. Der kommer de akustiske flader og absorbenter ofte til at virke som fremmedelementer i stedet for at smelte sammen med de arkitektoniske linjer, siger Anders Gade og fortsætter:

 

- For at skabe de mest optimale forhold gælder det om at få fordelt den lyd, som publikum – og de optrædende – skal høre, optimalt, og at få dæmpet det, de ikke skal høre, tilstrækkeligt. Både de lydspredende og de lydabsorberende overflader skal jo være synlige i rummet, med mindre arkitekten ønsker et sort rum. Derfor er det for os afgørende, at det lydmæssige og det visuelle design kommer til at udgøre en harmonisk helhed.

 

 

Psykologi og politik som fast bestanddel

Med baggrunde fra hhv. DTU og Arkitektskolen samt deres mangeårige erfaring som akustikrådgivere, har begge partnere, Anders Gade og Bo Mortensen, et solidt fundament for rådgivningsarbejdet med akustik. Og det handler - foruden den altafgørende viden fra ingeniørfaget og arkitekturfaget - også en god portion menneskelig indlevelse, da der tit kan ”gå psykologi og politik” i projekterne, som Anders Gade forklarer:

 

- Selve processen er meget vigtig, og der er meget psykologi i at nå frem til den bedste løsning for alle parter. Der er bygherrer, som har sine ønsker og arkitekten med sine ønsker, og så er der brugerne af det pågældende rum. Det er ikke altid samme ønsker og behov. Jeg plejer at sige, at ca. 70 % af en god, akustisk løsning kan baseres på fakta og dokumenteret viden. Den sidste del skal man være klar til at udvikle i samarbejde med arkitekt, bygherre og de kommende brugere af huset. Især når vi har med de store musikscener at gøre, er det enormt vigtigt at have musikerne med på råd, da de jo skal benytte bygningen hver dag og har brug for at kunne tage den til sig og føle et ejerskab.

 

 

 

- Generelt mærker jeg dog en større ydmyghed fra bl.a. arkitekter og bygherrer nu end tidligere. Dengang var arkitekturen vigtigere end forståelsen for funktionaliteten, men den holdning er i dag mindre udtalt, og vi mærker en stor forståelse for vores forsknings- og erfaringsbaserede viden samt for vores måde at få akustikken til at smelte sammen med arkitekturen på.

 

 
Anbefalede artikler