Antropolog efterlyser ydmyghed blandt arkitekter

 

Arkitekter er ikke altid så gode til at lytte som til at tegne, mener antropolog, Kåre Stockholm Poulsgaard, der nu vil skabe feedbackloop til 3XN.

 

Tekst af Frank Ulstrup

 

Menneskers – og herunder arkitekters – umiddelbare antagelser om, hvordan verden hænger sammen, er ofte forkert. Og det har store konsekvenser – ikke mindst i arkitekturen.

 

Ordene kommer fra antropolog og innovationschef i GXN, Kåre Stockholm Poulsgaard, der den 23. februar talte for 70 arkitekter ved et seminar arrangeret af armaturproducenten Grohe. Seminarets overskrift var adfærdsarkitektur, og efter sit oplæg leverede Kåre Stockholm Poulsgaard sin kritik af det, som han oplever som modus operandi hos en del arkitekter.

 

- Min fornemmelse er, at alt for få arkitekter kommer ud og kikker på deres bygninger, efter de er taget i brug. Dermed får de ikke den meget værdifulde feedback fra brugerne, som kunne gøre deres næste projekt endnu bedre og endnu mere brugervenlig.

 

Læs portræt af Jan Ammundsen, 3XN: At påvirke den fysiske verden

 

 

Antropologisk metode

Som Innovationschef i GXN, der er 3XNs researchenhed, har Kåre Stockholm Poulsgaard og hans kolleger sat sig for at gøre noget ved problemet. Og værktøjet er antropologisk metode.

 

De har som udgangspunkt undersøgt arkitekters arbejdsprocesser og metoder og i den forbindelse indsamlet og analysereret viden om sammenhænge mellem bygninger, trivsel og adfærd hos de mennesker, der bruger dem. Håbet er, at en bedre forståelse for brugernes adfærd vil kunne påvirke arkitektur i dag og i fremtiden.

 

-Meget firkantet sagt, så er det vi kan lære fra antropologien, at vores egne formodninger om hvordan verden hænger sammen ofte er ganske fordomsfulde og unuancerede. Det vi så gør, er at gå ud og snakke med brugerne af en bygning og i det hele taget have en ydmyg tilgang. Begreber som ydmyghed og arkitektur er jo sjældent noget man ser anvendt i samme sætning, så vi tror faktisk, at der er et ret stort behov, smiler Kåre Stockholm Poulsgaard.

 

Læs også Kasper Guldager Jensen, GXN: Inspirationen flyder fra producenterne til arkitektstanden

 

 

Menneskecentreret arkitektur

Med troen på, at arkitektur kan gøre passive mennesker aktive - og omvendt, og til og med kan få børn til sidde stille i skolen, er målet for GXN at levere input til en mere menneskecentreret arkitektur.

 

-Vi tror på, at antropologer og arkitekter er to faggrupper, der skal til at have meget mere med hinanden at gøre for på den måde at tage mere højde for menneskers adfærd.

 

-Det store spørgsmål er selvfølgelig, hvordan vi kommer fra antropologiske data indsamlet i felten og til de arkitektoniske streger. Det er det, vi er ved at undersøge nu. Én af de metoder vi arbejder på at få etableret er et feedback loop til dataindsamling. I den forbindelse håber vi på et samarbejde med Københavns Universitet om udviklingen af en mobilløsning, der kan registrere brugernes adfærd i en bygning, siger Kåre Stockholm Poulsgaard.