<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Debataften i Byens Saloner: Byen har vokseværk

Debataften i Byens Saloner

Debataften i byens saloner

 

Byen har vokseværk – men hvordan bevarer vi alle de gode kvaliteter?

 

… det spørgsmål var udgangspunktet for den første af en række debatsaloner, arrangeret af Byens Netværk, hvor vi fik præsenteret perspektiver på byudvikling på tværs af byggebranchen. Konklusionen på debatsalonen må være en voksende bekymring over ensartetheden i byens boligprojekter samtidig med, at der var bud efter mandsmod og visioner fra både bygherrer og politikere.

 

Tekst af Mikkel Weber Sandahl

 

Den 2. december havde Byens Netværk inviteret til debataften, hvor der blev stillet skarpt på Københavns udvikling. Der var en god og levende debat, og der kom mange gode pointer på banen fra forsamlingen, eksempelvis omkring vigtigheden af at have arealer åbne for offentligheden omkring de nye boligprojekter.

 

 

Byggeri + Arkitektur til Debataften i Byens Saloner

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Læs mere om Byrum

 

 

Karsten R.S. Ifversen: Hvor blev fantasien af?

Politikens arkitekturredaktør Karsten R.S. Ifversen kom med sit polemiske indlæg til at slå en grundtone an for det meste af aftenen, da han oplever, at boligmarkedet lige nu er ejendomsmæglerstyret, hvor man udelukkende bygger til børnefamilier fra den øvre middelklasse.

 

Han fremhæver byggerier som Lundgaard og Tranbergs Tietgenkollegiet og 8-tallet af BIG som projekter, der er med til at gøre København mere spændende at være i. I en storby skal der være plads til eksperimenter, som eksempelvis at blande eje og leje- boliger eller at gøre Dronning Louises Bro til et interessant uderum. Variation sker således på mange niveauer, og Karsten R.S. Ifversen savner fantasi fra byggeriets aktører, så der fortsat er en metropolstemning i København frem for, at man bare prøver at genskabe Kartoffelrækkerne som et ophøjet ideal.

 

Rita Justesen: En modreaktion mod det pæne boligbyggeri

Planlægningschef i By og Havn, Rita Justesen, påpegede i sit indlæg, at byudvikling hele tiden skifter karakter og er meget følsom over for konjunkturer. Efter en række spektakulære projekter i 00’erne er der sket en modreaktion over mod det mere trygge, hvor der bygges flere facader i f.eks. tegl. Når Rita Justesen ser fremad på Københavns udvikling i de kommende år, så forventer hun, at der kommer til at foregå mange aktiviteter på Amager Fælled, ligesom de store havnearealer vil blive udnyttet til ét stort kreativt rum.

 

Klaus Kastbjerg: ”Lad os prøve det”

Ejendomsudvikler og adm. direktør i Union Holding A/S, Klaus Kastbjerg, mener, at håndteringen af lovgivningen omkring ældre bygninger og områder i København gør det svært at udvikle byen på en interessant måde. Når der kommer projektforslag, der er skæve, sjove og anderledes, så bør man gøre reglerne mere lempeligere på nogle områder, så de kan blive til noget.

 

Samtidig fortalte Klaus Kastbjerg, at man som bygherre også må se indad og spørge: Kan vi gøre mere? Ved at give et ekstra twist til et byggeri – eksempelvis ved at se på beplantning og kunst – så er det hans erfaring, at det er nemmere at udleje den færdige ejendom. Han fremhævede dog i samme åndedrag, at det pga. den bagvedliggende økonomi kan være nemmere for mindre bygherrer at tage chancer og prøve nye ting af.

 

 

Byggeri + Arkitektur til Debataften i Byens Saloner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Christiansen: Nænsomhed over for den Københavnske skala

Tidl. stadsarkitekt i Københavns Kommune, Jan Christiansen, lagde i sit indlæg stor vægt på, at København har sin egen nordiske og diskrete egenart, som han ønsker at bevare i det ryk mod de ”skrigende storbyer”, som man kan opleve verden over. Hovedbudskabet var, at den Københavnske skala med de lave huse og de grønne tårne skal behandles nænsomt.

 

Jan Christiansen kan også tilslutte sig, at i forhold til starten af 00’erne har vi mistet noget vovemod. Og han er ked af at opleve modstand fra arkitektbranchen mod konkurrencer, da det er ved at investere i konkurrencer, at man får de bedste projekter.

 

Mod og visioner fra byggebranchens aktører savnes, men Jan Christiansen mener også, at rigtigt politisk vovemod ikke bare handler om at sige ja, men i høj grad også at turde sige nej til nye projekter. Samtidig anerkendte han, at der ingen entydig sandhed er omkring byudvikling, da København heller ikke skal blive for pæn og velfriseret. Der må gerne være nogle steder i byen, hvor man er bange for at færdes, som for eksempel Nordvest eller de ydre havnearealer.

 

Ole Schrøder: Naturen før mennesker?

Partner og arkitekt maa i Tredje Natur, Ole Schrøder, fremhævede i sit indlæg, at vi skal sætte barren højt. Han ser ikke nødvendigvis et problem i, at der sammenlignet med tidligere tages færre chancer. Det er til gengæld problematisk, når man ikke ser på den større helhed omkring bygningen – her skal vi til at tænke i sammenhæng frem for på de enkelte arkitektoniske værker.

 

Ole Schrøder ser Købehavns havn og søerne som det oplagte sted at udvikle byen i en spændende retning, og han fortalte, at fokus i et byggeprojekt gennem tiderne har været det økonomiske aspekt, men i senere tid har der været fokus på menneskerne, og i den kommende æra bliver det naturen, der kommer først.

 

Læs mere om Boligprojekter

 

Om Byens Netværk

Byens Saloner er et nyt tiltag i Byens Netværk, der med en aktiv og levende debat ønsker at være med til at præge udviklingen af byggebranchen og byerne. Med over 300 medlemsvirksomheder fra hele byggeriets værdikæde udgør Byens Netværk en tværfaglig professionel platform for den samlede byggebranche. Foreningen arrangerer årligt mellem 40 og 50 netværksarrangementer, herunder byggepladsbesøg, aktuelle nedslag i arkitekturen, debatarrangementer, studieture og meget mere. Her har man muligheden for at deltage i den vigtige tværfaglige dialog, som er med til at styrke branchen og byudviklingen.

 

Byggeri + Arkitektur til Debataften i Byens Saloner

 

 
Anbefalede artikler