<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Det disciplinerede og det kreative skaber kunsten
Det disciplinerede og det kreative skaber kunsten

Det disciplinerede og det kreative skaber kunsten


Under betegnelsen ZESO Alliance har arkitektfirmaet ZESO samlet en række samarbejdspartnere, så bygherrer kan tilbydes pakkeløsninger – det er til gavn for både pengepungen, kvaliteten og kreativiteten, mener ZESO-direktør Torben Juul, der altid har haft fokus på samspillet mellem det rationelle og det kreative.

Arkitekt- og byggebranchen gennemgår massive forandringer i disse år. Opkøb og konsolideringer er blandt de metoder, der skal sikre, at bygherrernes krav til digitalisering, dokumentation og tværfaglighed kan honoreres bedst muligt.

Men sammenlægninger er ikke den eneste vej til at fremtidssikre branchens virksomheder. Det mener CEO og Founding Partner Torben Juul fra ZESO Architects. Hans virksomhed har tænkt nye veje og skabt ZESO Alliance.

- Det er en one-stop-shopping-model, hvor man indgår aftale med en aftalepartner og på den måde sikrer overblik og enkle kommunikationslinjer, siger Torben Juul.

- Andre opkøber eller lader sig opkøbe, men vi tror på en forpligtende tilknytning i stedet. Man har altid brugt underrådgivere, men vi har sat det på formel, så man som leverandør kan vælge de enkeltydelser, man ønsker med os som totalrådgivere.Forpligtende samarbejde

Modellen er bygget op som er et forpligtende samarbejde mellem arkitektfirmaet og en stribe virksomheder, der blandt andet omfatter ingeniører og landskabsarkitekter. Gennem rammeaftaler er der aftalt grænseflader mellem blandt andet arkitekternes og ingeniørernes arbejde, og der er lavet en IKT-aftale, så alle virksomheder problemfrit kan tale sammen digitalt. Desuden er der lagt faste rammer for, hvordan mødereferater skal udformes, og hvordan kommunikationen skal foregå generelt. Ikke mindst er fælles vidensopbygning og erfaringsudveksling et vigtigt element for alliancen.

- Vi har tænkt alle elementer ind, så processerne kan glide så let som overhovedet muligt, og så bygherrerne kan få, hvad de præcis vil have. Vi har også lavet rammer for prissætning med underleverandørerne. Samlet giver det et mere smidigt systemet, og hvis nogen beder om tilbud, er vi ikke 14 dage om at få lavet aftaler med underleverandørerne. Det hele ligger klar, siger Torben Juul, der på længere sigt også ser muligheder i at samkøre dele af driften med alliance-partnerne.

- Den store hurdle for at vælge arkitekter som totalrådgivere er ofte tvivlen om, hvorvidt en arkitekt kan styre økonomien. Vi har både den grundlæggende erfaring med og indsigt i økonomi, som understøttes af vores udstyr. Vi kan hele tiden trække budgetoplysninger ud, og det kan alle vore underrådgivere også. Det betyder, at vi altid kan justere, når der opstår udfordringer, eller hvis ønskerne til byggeriet ændrer sig.

 


Det rationelle og kreative

ZESO Alliance repræsenterer en rationel tankegang i en branche fyldt med kreative hoveder. Men de to egenskaber er ikke modsætninger, mener Torben Juul.

- Jeg startede ZESO sammen med en bygningskonstruktør for ti år siden med udgangspunkt i, at alle faktorer i et byggeprojekt skal hænge sammen. Kompromiser er sjældent til arkitekturens fordel, så vi har en klar interesse i at skabe en god balance mellem forventninger, budget og visioner, siger grundlæggeren, der for nyligt har fundet opbakning til sine teorier om samspillet mellem det strengt rationelle og det flagrende kreative i en anden kreativ branche.

- Vi havde besøg af Christin Egebjerg, der har lavet erhvervs-ph.d. om produktionsprocesser i bygge- og filmbranchen. De fleste af os opfatter filmbranchen som meget kreativ og kunstnerisk, men det hindrer ikke, at alt er meget rationelt. Rekvisitter, skuespillere og medarbejdere følger meget præcise planer, så alt kan lande på minuttet. Det disciplinerede og det kreative skaber kunsten i et samspil. Med enkelte undtagelser bygger kunst på disciplin. I hver del af et koncept ligger der en tanke, der skal følges for at, man kan nå den fulde kunstneriske styrke. Det synes jeg er interessant, og det er de principper, vi arbejder med i ZESO.

 


Digitalisering og vækst

Byggebranchen oplever et digitaliseringsræs, blandt andet på grund af øgede dokumentationskrav, og emnet optager Torben Juul meget. Han er formand for et udvalg for forretningsudvikling i Danske ARK, og her er digitalisering et væsentligt fokusområde – vel at mærke et område, der i høj grad kan bruges til arkitekternes fordel.

- Det har altid har været en trussel mod arkitekterne, at man ikke kan måle et smukt lysindfald eller et flot rumforløb, mens ingeniører altid har kunnet forklare deres verden ud fra det målbare. Men nu er ingeniørernes kerneforretning truet. Meget af deres arbejde kan udføres med et stykke software. Som arkitekter kan vi nu selv lave vindanalyser og dagslysberegninger, og vi er ikke langt fra at kunne lave komplette energiberegninger, siger Torben Juul, der heller ikke på et mere alment menneskeligt plan ser digitaliseringen som en trussel. For selv om en øget brug af computere og digitale løsninger ved første øjekast ser ud til at isolere det enkelte menneske, vil naturen gribe ind.

- Vi er flokdyr, og vi har brug for hinanden. Jo mere, vi kan klare via vores tablets, desto mere får vi behov for at mødes i det virkelige liv. Biblioteker, skoler og den slags steder burde kaldes fællesskabets katedraler. Det er steder, vi går hen for at finde fællesskab og fordybe os. Samtidig samler vi os på mindre plads. Byerne vokser, og det ser jeg egentlig som en fordel. For ressourcemæssigt er det er bedre at koncentrere de stigende menneskemængder end at fordele dem jævnt ud over vores lille klode. Men det fysiske miljø har stor betydning, når vi skal definere os selv, og vi har fejlet, hvis ikke vi formår at skabe byer, der er menneskelige at leve i.

 

 

Boltens Gård evt. som sidehistorie

Et af ZESO Architects store projekter lige nu er en ombygning af Boltens Gård i Indre By i København. Det er et historisk miljø, der de seneste årtier mest har været kendt for sine diskoteker og restauranter. Men ZESO har skabt et forslag, hvor de smukke bygninger indgår i en ny sammenhæng med streetfood-boder og plads til samvær.


- Det er en kulturhistorisk ramme, hvor man kan skabe noget helt nyt og få revitaliseret det eksisterende. Det er vigtigt at skabe steder, der giver plads til fællesskab og danner en selvstændig identitet for byen og dens beboere, siger Torben Juul.


ZESO ARCHITECTS

Stiftet maj 2008 af Torben Juul, Arkitekt MAA og Claus Høeg Olsen, Bygningskonstruktør MAK.
Virksomheden har base på Lergravsvej i København med kontor i Kina og samarbejdspartnere i bl.a. Irland og Tyskland.

ZESO har 45 medarbejdere

Arkitektfirmaet har fra starten satset på en international profil og opdeling i flere segmenter.

Det betyder blandt andet, at virksomheden har selvkørende afdelinger for Connectivity, Living, Care, Commercial, Learning og Transformation. Denne struktur både skærper specifik viden om et enkelt felt og sikrer, at der er dynamik og sammenhængskraft i samtlige projekter.

Blandt de senere års projekter er plejecentret Televænget, boligbyggeri, en børnehave i den kinesiske by Panzhihua, en ny finger i Københavns Lufthavn og en helhedsplan for den irske by Limerick.

 
Anbefalede artikler