Annonce

Det optimale fundament for rigtige beslutninger

BIMcapture udfører 3D laserscanninger og BIM-modellering baseret på millimeterpræcise målinger, hvilket giver et helt værdifuldt overblik for eksempelvis bygherrer, som kan stille mere detaljerede krav til både projektering, byggeproces samt bygningers drift- og vedligeholdelse.

 

Tekst af Mikkel Weber Sandahl

 

BIMcapture blev launchet 1. december sidst år på foranledning af forretningschef Peter Larsson, som ser et stort potentiale i området.

 

- Det er ekstremt værdifuldt at have et komplet billede af bygninger, bygningsobjekter eller landskab og infrastruktur, og den information er både bygherrer, rådgivere og de store entreprenører begyndt at drage fordel af. Specielt i projekteringen er der mange gevinster at hente, da vi kan klæde bygherre på til at træffe beslutningerne ud fra rigtige grundlag, ligesom vi som 3. part kan verificere i forhold til IKT aftaler, fortæller Peter Larsson, der har en baggrund i Mølbak Landinspektører A/S, som sammen med svenske Astacus AB ejer BIMcapture:

 

- Vi er kommet godt i gang, og vi er meget glade for samarbejde med Astacus og Mølbak Landinspektører. Vi henvender os bredt, da vi kan forfine præsentationen af vores data, så det passer perfekt med de individuelle behov. Når vi tager dialogen med en kunde og synliggør fordelene ved behandling af den enorme dataindsamling, så er der også en værdiskabelse der gør, at kunden er klar til et samarbejde. Inden for det kommende år regner vi med at udbygge organisationen, så vi bliver endnu mere synlige i markedet.

 

Læs mere om Modellering og 3D

 

 

At arbejde med tung data

BIMcapture registrerer og dokumenterer eksisterende forhold ved hjælp af 3D laserscanning, hvilket resulterer i en punktsky bestående af millioner af punkter, som efter en grundig databearbejdning bliver til en detaljeret 3D-model.

 

- Da vores laserscanner kan måle op til 1 million punkter i sekundet, tager en totalopmåling på omkring 1.500 m² kun en enkelt arbejdsdag. Vi arbejder med meget tung data, som skal komprimeres og formes, og derfor er vi også afhængige af at få indblik i kundens tidsplan, det kræver tid at databearbejde og modellere og det skal både tidsplaner og projekter kunne bære. Det er derfor også på de større projekter, at vores kernekompetencer kommer til deres ret, siger Peter Larsson og fortsætter:

 

- Ud fra vores modeller er det enkelt at trække komplette lister til eksempelvis et Facility Management system. Man får grundlæggende en forfinet arkitekturmodel, der kan bruges i alle tænkelige sammenhæng, såsom kontrol af sætningsskader, brand- og flugtplan osv. Senest har vi lavet en registrering og modellering af Vor Frue Kirke.