<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> En ny standard for gelændere og sikkerhed
Annonce

En ny standard for gelændere og sikkerhed

 

Acurail introducerer nye standarder for sikkerhed på arbejdspladser og i det offentlige rum. Det gør de med innovation af det traditionelle gelænder. Et nyt stålfast greb vil reducere faldulykker og øge sikkerheden på tværs af brancher.

 

 

Tekst af Julie Salkvist

 

Det for nyligt lancerede KAG sikkerhedssystem er en nytænkning og videreudvikling af det traditionelle gelænder, rækværk og greb. Der er lagt stor vægt på sikkerhed og funktionalitet i det unikke design, som også visuelt udskiller Acurails rækværk fra standarden.

 

Innovative metoder og snoet design

-Stålet til gelænderet har et flot og innovativt valset design, som gør at enhver størrelse hånd får et stærkere greb, udtaler Torben Pedersen, medejer af Acurail. Udover de sikkerhedsmæssige fordele, bevirker det særlige design, at stålet bliver stærkere. Det betyder, at man kan spare på godstykkelsen, uden at miste brudstyrke. Og for at imødekomme flere brancher, eksempelvis healthcare, offshore og marine, kan det fås i alle former, dimensioner og materialer, fx stål, kobber, rustfrit og aluminium.

 

Acurail tilbyder løsninger til alle arbejdspladser, bygninger, offentlig transport, samt offshore og marine, men særligt sundheds-, hospitals- og plejehjemssektoren vil kunne drage stor nytte af systemet.

 

Læs mere om Indretning og Design

 

 

Ikke flere slip- og faldulykker
Ifølge Torben Pedersen viser statistikker, at den største procent af ulykker på arbejdspladser og i offentlige rum, er slip- og faldulykker. Dette kan Acurail hjælpe med at reducere. Tests viser, at grebet på deres KAG sikkerhedssystem øges med op til 300 % afhængig af forholdene sammenlignet med standard gelændere.

-Vores system har desuden gennemgået alle påkrævede test og overholder de krav, der stilles i forhold til sikkerhed for gelænder, håndtag og greb, siger Torben.

 

Læs mere om Trapper

 

Ønsker at skabe ny standard for design og sikkerhed

Udover målet om at reducere ulykker og øge sikkerheden, ønsker Acurail at skabe en ny standard for gelændere, så slip- og faldulykker på arbejdspladser og i offentlige rum kan reduceres og sikkerheden øges.

 

-Indenfor ti år ønsker vi at erstatte konventionelle gelændere på området, fortæller Torben Pedersen.

Uanset formålet med gelænderet, så er der prismæssigt ikke den store forskel. Jeg ser ingen undskyldning for ikke at bruge disse gelændere, da det ikke er mere kompliceret end hidtil. Ud fra de tegninger, man har modtaget af sin arkitekt, kan man nemt blot vælge en anden, mere innovativ, lettere og mere sikker type gelænder, slutter han.

 

Acurail har etableret et lager for standardprodukter og der er indgået samarbejdsaftale med Lemvigh-Müller for produktion til projekter og specialløsninger, hvilket betyder, at Acurail fra september kan levere til hele det europæiske marked.