<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Et hus med et levende hjerte
Et hus med et levende hjerte

Et hus med et levende hjerte


Ingeniørfirmaet Orbicon tog i juli sit ny hovedkontor i Høje Taastrup i brug. DISSING+WEITLING har stået for bygningen, der giver mulighed for både arbejdsro og socialt samvær for de 300 medearbejdere.


Et godt arbejdsmiljø med plads til både ro og dynamik, fordybelse, mødesteder og fleksible arbejdspladser. Sådan lød kravene, da ingeniørfirmaet Orbicon skulle ridse ønskerne op til sit nye hovedkvarter for de sjællandske aktiviteter.


Ønskerne ser enkle ud – men hvordan overfører man ønsker om både ro og dynamik til en bygning, der også skal fungere i det daglige med alle de krav, der sættes til teknik, arbejdsmiljø, klimahensyn og alt andet, der skal til for at gøre en bygning og en arbejdsplads vellykket?


Den opgave satte arkitektfirmaet DISSING+WEITLING sig for at løse, da arkitektkonkurrencen blev udskrevet. Og det gjorde de erfarne arkitekter så godt, at firmaet vandt konkurrencen om domicilet, der blev taget i brug af de 300 medarbejdere i Orbicon i juli i år.


Partner Daniel V. Hayden trak de overordnede linjer, mens arkitekt Torben Lindquist fandt de praktiske løsninger, der kunne bringe visionerne ud i livet.


- Vores samarbejde gennem mange år gør, at vi ikke bare præsenterer visioner, men huse, der også er bygbare inden for både de praktiske og økonomiske rammer, der er stillet op, siger Daniel V. Hayden.

 

 


Det bankende hjerte

Det endte med et hus, der er organiseret omkring et stort og grønt atrium. Det er husets hjerte i mere end en forstand.


- I periferien af bygningen har vi rum, hvor man kan trække sig og finde arbejdsro. I hjertet har vi lagt mødelokaler, cafeer og tekøkkener, hvor medarbejderne kan mødes både fagligt og uformelt og sende ny energi i samarbejdet. Der er en vekselvirkning mellem en aktiv kerne og de rolige arbejdsområder langs bygningens ydre kant, siger Daniel V. Hayden.


Arkitekterne har sløret grænsen mellem de udendørs og indendørs miljø. Kantinen har adgang til en stor og delvist tagdækket terrasse. Så kan man trække udendørs til frokost og møder, selv om vejret ikke er til at sidde helt udækket og ubeskyttet mod kulde.

 

 

Træ i stedet for glas

Man har visse forventninger, når man træder ind i forhallen på et kontorbyggeri. Først og fremmest forventer man glas, glas og mere glas. Men sådan er det ikke i det ny byggeri i Taastrup. Her har man valgt et træloft på det tre etager høje rum. Det giver en intimitet i et rum, der ellers kunne fremstå stort og koldt.


Huset er kunstnerisk udsmykket af Malene Landgreen, der har arbejdet ud fra de forudsætninger, der ligger i arkitekturen. De synlige betonelementer er blevet udstyret med mønstre, der er hentet i noget af det træ, der er brugt i bygningen. 

 


- Den samme figur, hun har tegnet, går igen både på betonen og i form at perforeringer i træet. Kunsten er vokset ud af de grundlæggende elementer i og visioner for bygningen. Det er ret fantastisk, at det indgår i en helhed, siger Daniel V. Hayden om bygningen, der trods de mange greb holder sig inden for de økonomiske rammer, der var sat op.


- Løsningen har blandt andet været at bruge den rå beton som element i huset. Vi viser materialernes ærlighed, samtidig med at der ligger en besparelse i at holde fladerne rå, siger Daniel V. Hayden, der gerne deler æren for resultatet.


- Vi har haft et rigtig godt samarbejde med totalentreprenøren MT Højgaard, bygherren og alle de håndværkere og alle andre, der har været en del af projektet.