<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Flerfaglighed og fleksibel indretning former storbyernes nye rum
Flerfaglighed og fleksibel indretning former storbyernes nye rum

Flerfaglighed og fleksibel indretning former storbyernes nye rum


Tegnestuen Spacon & X har med indretningen af Dansk Design Center taget et stort skridt ind i fremtiden ved hjælp af fleksibel indretning, solid pladsudnyttelse og brug af nye materialer og produktionsmetoder


Da arkitektur- og livsstilsmagasinet Wallpaper i slutningen af maj bragte en oversigt over årets foreløbigt mest spændende designbedrifter på verdensplan, var Danmark repræsenteret. Ifølge magasinet gemmer det kontroversielle byggeri Blox på Bryghusgrunden i København nemlig på en designmæssig perle. Dansk Design Center har indtaget lokaler, der er indrettet af den danske tegnestue Spacon & X. Lokalerne er indrettet til det moderne, fleksible arbejdsliv – og Wallpaper beskriver det da også som et sted, der ”lever op til de skiftende behov, handlemåder og omstændigheder i det kreative kulør” og hvis ”dristige interiør skaber et ideelt miljø for de tempofyldte digitale arbejdsformer.”

Nikoline Dyrup Carlsen er arkitekt MAA og medgrundlægger af Spacon & X. Navnet er baseret på de engelsksprogede begreber for rumlig omdannelse og tværfaglighed, og de elementer er altafgørende i både det daglige arbejde og i tegnestuens visioner og verdenssyn.Flerfaglighed
Således beskæftiger Spacon & X ikke kun arkitekter. Tegnestuens medstifter – og Nikoline Dyrup Carlsens mand – Svend Jacob Pedersen er uddannet kunsthistoriker og har arbejdet med scenografi og i reklamebranchen. Virksomheden har både håndværkere, oplevelsesdesignere, antropologer, indretningsarkitekter, konstruktører og administratorer på lønningslisten – enten som fastansatte eller som underentreprenører.

- Den meget sammensatte faglighed gør os i stand til at planlægge, følge og udføre projekter meget nøje, samtidig med, at vi kan tilbyde os som totalentreprenør. Det gjorde vi også, da Dansk Design Center udbød en konkurrence om indretningen af de ny lokaler, siger Nikoline Dyrup Carlsen.

Indretningsopgaven var en af de første konkurrencer, den unge tegnestue bød ind på, og tegnestuen skulle leve op til en lang række krav.

- Der var ikke mange penge og ikke meget tid til at løse opgaven, og bygningens udformning gjorde at vi hverken måtte ændre på gulve, glas, vægge eller loft – heller ikke for at hænge for eksempel lamper op, siger Nikoline Dyrup Carlsen.

 

 

 Flere funktioner
Spacon & X valgte at byde på opgaven, fordi dens rammer levede godt op til tegnestuens grundtanker.

- Vi vil gerne gøre op med monofunktionalitet og døde kvadratmeter og sikre, at man udnytter arealerne bedst muligt til at skabe fleksible miljøer og fællesskaber. Det var vigtigt, at rummene i Dansk Design Center blev fleksible, så man let kan lave nye rammer for både udstillinger og samarbejder, siger arkitekten, der satte tegnestuens forskellige kræfter i sving.
 
Spacon & X ønskede at skabe rammerne for et frugtbart møde mellem innovation, erhvervsliv og design. Der skulle benyttes produkter og eksperimenter, der bedst afspejler de nye aktuelle designbevægelser i dag og i fremtiden

- Det var vigtigt, at vi kunne lege med på Dansk Design Centers behov, så de kan operere agilt både nu og i fremtiden. De har meget vekslende arbejdsperioder, mange freelancere og en stor veksling mellem gruppearbejde og plads til fordybelse. Rummene skulle have flere funktioner, der kunne ændres efter behov. Vi udviklede en fleksibel rammestruktur, som vi har brugt til at skabe rumdelere mellem de forskellige zoner. I dem har vi indarbejdet Dansk Design Centers smukke Montana-system, som ellers skulle have været kasseret. Vi har også skabt rum til at hænge deres Koglen-lamper op i reolerne, når de ikke måtte sættes i loftet. Fordelen er, at man relativt let kan ændre både udstillingsrum og kontorområder ved at bruge rammestrukturen, siger Nikoline Dyrup Carlsen, der også fremhæver mødekupeer og telefonbokse, der er skabt til rummene.

- De er på hjul og har åbne sider, så det ikke bliver lukkede kasser, men alligevel giver et midlertidigt privat rum, siger arkitekten.

 Genbrug og computerkraft
Materialevalget i Dansk Design Center er et kapitel for sig. Spacon & X har bygget en stor materialebank op og trækker meget gerne på bæredygtige og genanvendelige materialer. I Blox har man blandt andet brugt akustikmaterialet Echojazz, som er lavet af genbrugte plasticflasker, der er hevet op fra havet. Til mange møbler er anvendt Smileplastic, der er endnu et genbrugsprodukt, samt tekstiler bio-indfarvet med bakterieprint. Også arbejdsmetoderne er innovative. Flerfagligheden går nemlig også ind i den digitale verden, og de ny møbler er tegnet i 3D, hvorefter de bliver digitalt fabrikeret på CNC eller Laser.

- Jeg ville aldrig kunne håndtere de ting alene som arkitekt. Vi har en del designingeniører, der er superdygtige på digitale tools og produktionsmåder, og vi har altid en håndfuld håndværkere in house, der bygger projekter og er med i udviklingsprocesserne. De mange fagligheder gør, at vi kan løfte opgaver på en helt anden måde end vanligt. Det digitale og det analoge får en helt anden synergi, og det er den vej, udviklingen bør gå, siger Nikoline Dyrup Carlsen, der mener, at temaerne med flerfunktionalitet, bæredygtighed og fleksible fællesskaber kommer til at sætte sit præg på fremtiden.

 


Byerne vokser
- Flere og flere flytter til byerne, så der bliver stadigt færre kvadratmeter til rådighed for den enkelte. Derfor er det vigtigt, at vi finder metoder til at udnytte pladsen bedst muligt og sikre fællesskaber i fremtidens byer, uden at vi giver køb på hverken individualitet eller plads til det private. Som arkitekter skal vi tage vores rolle som kunstnere og æstetikere alvorligt, men vi skal også have blik for, at vi har et socialt og økonomisk ansvar.

 

 Inspiration fra Asien
For at kunne favne den opgave mener Nikoline Dyrup Carlsen at man i branchen skal slå sig sammen på tværs af fagligheder og arbejde flerfagligt og kigge ud over landets grænser for at holde sig opdateret.

- Den udvikling vi står overfor i Danmark, er en del af en global udvikling. Herhjemme er vi uddannede og opvoksede med en stærk tradition for funktionalitet, og den har vi også brug for. Men den store omvæltning bliver for os at ændre vores rumlige tankegang fra en klassisk monofunktionel tilgang til en mere multifunktionel tilgang. I Asien er man vant til at tænke utroligt optimeret omkring hver en kvadratmeter og kubikmeter. Det kan vi lære noget af. I takt med at kvadratmeter bliver mere og mere eksklusive, bliver de også dyrere. Det truer mangfoldigheden i vores byer, og her bliver multifunktionalitet, fleksibilitet og delte rum vigtige værktøjer i kampen for at bevare diversiteten i vores byer, siger Nikoline Dyrup Karlsen.

 

 

 
Anbefalede artikler