<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Fremadskuende arkitektur bygget på tradition
Fremadskuende arkitektur bygget på tradition

Fremadskuende arkitektur bygget på tradition


Allerede ved første blik af Vadehavscentret af Dorte Mandrup får den besøgende indtryk af en bygning, der nærmest vokser op af jorden, og som tegner en blød, lang og klar profil imod Vadehavets uendelige horisont.

 

 

 

Med stråtækning på både facader og tag har Vadehavsområdets gæster dermed nu fået et – på én gang – både ydmygt og imponerende udgangspunkt for deres besøg i området. Dorte Mandrup har skabt et moderne bygningsværk helt i pagt med Vadehavets natur og historie.

 

Vadehavscentret – porten til UNESCOs verdensarv formidler historien om det unikke og væsentlige naturområde i verden, der blandt andet sikrer, at trækfugle kan fouragere på vej mellem nord og syd.

 

 

Efter halvandet års intens om- og tilbygning står det nye udstillingscenter nu færdigt med et udstillings- og formidlingsområde på 2800 kvadratmeter under tag. En række af rummene er gennem store glaspartier fuldt integreret med såvel det udendørs udstillingsområde som hele det omkringliggende landskab.

 

- Udstillingen og arkitekturen er tænkt sammen helt fra starten – for eksempel har vi været meget bevidste om at tænke dagslyset ind i forhold til udstillingen og bygningen, og der er igennem udstillingen kontakt med det landskab, det hele handler om, siger Dorte Mandrup.

 

 

Lokal bygningskultur

Hun understreger, at det har været vigtigt for tegnestuen at tage udgangspunkt i den lokale byggetradition og kultur med firlængede stråtækte gårde. Ved den omfattende ombygning er den oprindelige trelængede udstillingsbygning derfor udvidet til at omfatte fire længer, der skaber læ i det meget åbne landskab.

 

- Det strå, vi har benyttet, er høstet nærmest rundt om hjørnet i lokalområdet. Og med stråtækningen bygger vi på et ældgammelt håndværk. Strå er et utrolig smukt materiale, som slet ikke er forarbejdet, men bare bliver høstet, tørret, og bundet på plads. Og i modsætning til en lang række andre materialer, bliver det alene imprægneret af naturen gennem det salt, der gennem luften kommer fra havet. Vi har på stort set alle områder tænkt i at forankre byggeriet i området og naturen, så de besøgende får en fuldkommen oplevelse ved at komme i Vadehavscentret, siger Dorte Mandrup og fortsætter:

 

- Vadehavscentret ligger i et område, hvor der helt tilbage i vikingetiden lå flere vikingegårde – og lige som vikingegårdene ligger Vadehavscentret på en forhøjning mellem hav og land. Derfor har vi også valgt, at byggeriet skal være skulpturelt og indlejre sig i omgivelserne, så det virker som om, det vokser op af jorden.

 

 

Byggematerialerne er derfor også i høj grad lokale, ligesom imprægneringen sker gennem den salt, der er i luften – akkurat som det er skik og brug på egnen fra historisk tid.

 

 

Fakta

Bygherre: Esbjerg Kommune

Arkitekt og totalrådgiver: Dorte Mandrup A/S

Udstilling: JAC studios, Jason Bruges, No Parking

Landskab: Marianne Levinsen Landskab APS

Hovedentreprenør: Bo Michelsen A/S

Ingeniør, konstruktioner: Anders Christensen Rådgivende ingeniører ApS

Ingeniør, installationer: Steensen Varming

Areal: 2.800 m2

Pris: Byggeriet med den nye udstilling koster ca. 53 mio. kr.