Annonce

Fyrer vi for fuglene i nybyggede huse i dagens Danmark?

Lempelsen for krav i energiramme beregning i BR 2015, er en bjørnetjeneste for bygherren!

 

 

Hvor man i de tidligere bygningsreglementer har haft klare minimumskrav for isoleringsværdier af de enkelte bygningsdele, er man i BR 2015 gået over til at energiramme beregningerne skal omfatte en samlet beregning af hele byggeriet, inkl. montering af strømproducerende solceller, alene med det formål at kompensere for dårligt isolerede konstruktionsdele.

 

Det betyder i virkeligheden, at kunder der får opført nye huse, og tror at de får en isoleringsværdi svarende til BR 2015, reelt køber et nybygget hus, som pr. konstruktion ”kun” lever op til BR 2008 eller BR 2010 isolerings standarder, hvorfor disse købere unødigt vil komme til at bruge op imod kr. 500.000 på at opvarme deres nye bolig over de næste 20 år.

 

Problemet med nybyggerier er at bygningskonstruktionerne hver især ikke kan leve op til de skærpede BR 2015 krav, og på ingen måde kan komme i nærheden af de forventede BR 2020 krav til mindre varme udledning i boligen. De fleste typehus-producenter anvender desværre stadig gammel teknologi, helt tilbage fra BR 2008 reglementet, men kompenserer så for det høje varmetab ved at montere solceller på husene, så disse kompenserer for den manglende isolering i den samlede energi ramme.

 

Læs mere om Energi

 

Dispensationerne er givet pga.at de traditionelle byggemetoder har svært ved at kunne imødekomme kravet om isoleringsværdi og tæthed pr. bygningsdel, samt det minimale linjetab der kræves. Men med moderne byggeteknikker som anvendes i vores nabolande, så er det unødvendigt at udsætte boligbyggerierne for at skulle leve med gamle standarder, hvor man reelt kunne gøre boligerne selvfinansierede, såfremt man brugte konstruktions materialer der i sig selv lever op til BR 2015 og BR 2020 standarder.

 

Izodom Danmark producerer byggeteknologi til passive husbyggerier, der bruger væsentligt mindre energi end traditionelle byggemetoder gør. Izodom Danmark leverer isolerende elementer til brug for sokkel fundamenter, vægge, betondæk samt tag og facade isolering, der gør huset mere bæredygtig, endda op til 62 % bedre end traditionelle løsninger ifm. en Life Cyclus Analyse. Med Izodom bliver huse langt hurtigere at bygge, hvilket også gør dem konkurrence dygtige at opføre.

 

 

Læs mere om Isolering


Ved opførsel af lavenergihuse i Izodom materialer, bliver vægtykkelsen væsentligt mindre end ved traditionelle byggematerialer, således kan man i en 150 m2 bolig få ca. 20 m2 mere indvendigt gulvareal, 1 ekstra værelse eller bare 20 x den lokale m2 pris i højere boligværdi.

Energi beregningerne siger at et hus bygget i Izodom blokke med en U værdi på 0,10, kombineret med lav energi vinduer og El solfangere samt varmepumpe, vil kunne eliminere alle omkostninger til El og Varme fremadrettet, hvilket pt. svarer til ca. kr. 30.000,- årligt for en normal 70´er bolig, disse kr. 2500,- månedlig kan i stedes f.eks.bruges til finansiering af boligen.

 

Læs mere om Fagmesser og EventsTil sammenligning kan kr. 2500,- månedlig nemt forrente et afdragsfrit F1 lån på 2,5 millioner kr. pr. August 2017. Disse tal gør at flere og flere vælger at kombinere nybyggeri med energi optimering, da merprisen er meget beskeden set i forhold til gevinsten på driften fremadrettet, også sammenholdt med den højere gensalgsværdi, når man ikke skal tage højde for væsentlige drifts omkostninger i Brutto / Netto beregningen.

 

Izodom muliggør pt. radon og stormflods sikrede byggerier uden linjetab, og med isoleringsværdier i passivhus standarder, mød os på Building Green stand 131.

 

 

Kilde: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.