<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Helhedsorienteret indeklimavurdering
annonce

Helhedsorienteret indeklimavurdering

IV20 vil blive brugt til at angive boligers indeklima ud fra en bogstavskala med parametre som temperaturforhold, luftkvalitet, lys- og lydforhold? Foto: Thomas Vilhelm / Photographic Nordic

 

Første etape af det nye ’Indeklimavurderingsværktøj 2020’ (IV20) bliver i disse dage lanceret for boligselskaber rundt om i landet og skal fremover synliggøre indeklimaets kvalitet overfor bygherre samt skabe en mere helhedsorienteret tilgang i renoveringsarbejde og nybyggeri.

 

Tekst af Elias Inceer

 

REBUS er et samfundspartnerselskab der gennem bevilling fra Innovationsfonden, Realdania og Grundejernes Investeringsfond, er sat i verden for at etablere og demonstrere et unikt, bredt samarbejde i byggebranchen. Alle led fra byggeriets værdikæde samles for at fremme bæredygtige renoveringer til gavn for brugere, industrien og samfundsøkonomien. Partnerskabet har nu lanceret første version af et indeklimavurderings-værktøj, IV20, målrettet renovering af alment boligbyggeri og etageboliger. IV20 tænkes på sigt også at kunne omfatte andre bygningstyper samt kunne bruges ved både nybyggeri og renovering.

 

Byggeri + Arkitektur har talt med projektleder Tine Steen Larsen, lektor på Aalborg Universitet, der er en del af partnerskabet bag værktøjet.

 

 

Hvorfor er der behov for et nyt indeklimaværktøj som dette?

- Der har i branchen længe været et ønske om at sætte indeklimaet på den politiske dagsorden. Med IV20 skaber vi et fælles referencepunkt og kan på den måde styrke fokus på indeklimaet, samt give en konkret bogstavskala der kan bruges til vurdering og markedsføring af boliger. Især overfor bygherren gør vi det lettere at kvalificere og italesætte indeklimaet ved renoveringsarbejde og nybyggerier. I tillæg vil det også lette dialogen med brugerne.  

 

Læs mere om Indeklima

 

Hvad dækker begrebet ’helhedsorienteret vurdering af indeklimaet’ over?

- Med IV20 giver vi et bud på, hvilke parametre der bør indgå ved en vurdering af indeklimaet. Det omfatter temperatur, luftkvalitet, lys og lyd. En række faktorer er tidligere ikke blevet vurderet som en del af det samlede indeklima. Akustikken har eksempelvis hidtil altid stået for skud, når et projekt står overfor besparelser. Det samme gælder dagslys, som også har været et forsømt område i boligers samlede indeklimavurderinger. Det gør vi op med nu med dette værktøj, der tilskriver mange flere faktorer en værdi.

 

Hvorfor er akustik og lys vigtige faktorer?

Det handler i bund og grund om komfort. F.eks. er efterklangstiden en faktor, der har været forsømt. I gamle dage havde du mange bløde materialer i hjemmet i form af møbler, gardiner og gulvtæpper, som absorberede lyd, men som man i langt mindre grad bruger i dag. Derfor er der behov for at tænke fx akustikregulering i lofter og gulve ind i nybyggeri, da det kan være svært at gøre siden hen.

 

I forhold til dagslyset har vi nye faktorer som udsyn og indkig med i værktøjet. Det betyder meget for beboeren, hvad der er udsigt til. Det samme gælder, hvor nyere byggerier ofte har store gulv til loft glasfacader. Det er moderne og tager meget lys ind, men det er også vigtigt at indregne, hvor stort et indgik udefra det egentlig er behageligt at have. Dette er blot nogle af mange nye variabler, der bygges ind i IV20, så det kan skabe overblik og give en score ud fra en altomfavnende vurdering.

 

Læs mere om Akustik

 

Hvordan fungerer værktøjet helt konkret?

Overordnet er outputtet fra værktøjet en vurdering af boligens indeklimakvalitet samt en angivelse af score for hver af de fire indeklimaparametre i værktøjet. Det giver mulighed for at inddele indeklimaet i kvaliteter gennem en bogstavskala, ligesom man ser det i dag med energiforbruget i bygninger. Helt konkret er der tale om dataark, der kommer til at minde lidt om energiværktøjet Be18, hvor der skal indtastes forskellige oplysninger om areal, tilstand, materialer og så fremdeles. Vi udvikler sideløbende dokumentationsmetoder, samarbejdsmodeller og produkter, der understøtter både værktøjet og optimerer renoveringsprocessen.

 

Hvad får brugerne ud af det nye indeklimavurderingsværktøj?

Fordelen for bygningernes brugere er dels, at de får et udgangspunkt for at vurdere og diskutere indeklimaet med hinanden og bygherren. Desuden er det en god konkurrenceparameter, når fx lejere og købere skal ud og vælge bolig, hvor du fremover kan bruge indeklimamærket for at afstemme pris og placering med indeklima og forventet leveglæde.

 

Læs også interview med Gade & Mortensen: Akustik er ikke noget, man klistrer på til sidst

 

 

Tine Steen Larsen

 

Brugerne tages med på råd

En række eksterne danske rådgivere vil i de kommende måneder teste IV20, som i forvejen er testet internt i REBUS af flere omgange. Værktøjet justeres efterfølgende, inden det i efteråret skal indgå i to demonstrationsprojekter, som samler op og demonstrerer de forskellige løsninger der er udviklet i REBUS. 

 

 

FAKTA BOKS