<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Hjørring Kommune: Hjørrings nye ”dagligstue” står klar
annonce

Hjørrings nye ”dagligstue” står klar

 

 

Vendsyssel Teater slår dørene op for offentligheden den 14. januar, og i fremtiden vil SHL Architects smukke og multifunktionelle bygning til at danne ramme om både kulturelle og arkitektoniske oplevelser for besøgende.

 

Tekst af Mikkel Weber Sandahl, foto af Tao Lytzen

 

Vendsyssel Teater er et interessant projekt med sin enkle og på samme side bemærkelsesværdige arkitektur, hvor eksempelvis cortenstål-facaden harmonerer fint med bymidtens røde tegl. Men det er på samme tid unikt, at man opfører et nybygget teater med et så højt ambitionsniveau i provinsen. Henrik Lolholm teknisk projektchef i Hjørring Kommune fortæller:

 

- Da vi begyndte at tale om et nyt teater for 9 år siden, var vi alle enige om, vi skulle bevare den intimitet, som altid har været kendetegnende for Vendsyssel Teater. Den gamle teater-bygning var en tidligere gymnastiksal, hvor publikum er tæt på scenen, og det har givet en særlig nærhed, som også skal være der i det nye teater. Derfor valgte vi at bruge en in-the-round konstruktion, som man kender fra Shakespeares Globe i London og Østre Gasværk, hvor der er mulighed for at have publikum hele vejen rundt om scenen.

 

 

Der er naturligvis en masse følelser forbundet med at skulle sige farvel til det tidligere hus, og Henrik Lolholm kan fortælle, at brugerne er faldet perfekt til i den nye bygning, ligesom de også kan se de mange nye muligheder.

 

Læs mere om Offentlige Byggeprojekter

 

 

En åben invitation til det lokale kulturliv

Hjørring Kommune har lagt vægt på, at salen får en størrelse, så man altid kan undgå halvtomme sale. Mobile sæder giver fuld fleksibilitet, og der er indbygget multifunktionalitet overalt, for eksempel kan et elevatorbord i scenegulvet både skabe en platform og en orkestergrav.

 

- Vi får et teater, der kan rigtig meget – hvor det ikke er låst fast på bestemte typer af forestillinger – så de lokale foreninger også kan byde ind med initiativer, fortæller Henrik Lolholm og uddyber:

 

- Visionen for teatret har hele tiden været at skabe et byens rum for alle borgere – en ”dagligstue” for byen. Som en del af den filosofi gør vi teatrets gøren og laden synligt for byen, så man kan følge med i dagligdagen på teatret, ligesom foyerområde, cafe, musiksal osv. kan anvendes til forskellige aktiviteter. Og her må jeg rose SHL, der har skabt en lille overdækket landsby, som løser en lang række af forskellige behov på smuk vis.

 

SHL Architects om DOKK1: Mere byrum end bygning

 

 

Én vision – eksemplarisk samarbejde

- Vi har fået et fantastisk hus med et væld af forskellige oplevelser, og der er ikke noget, jeg kunne ønske anderledes, siger Henrik Lolholm og fremhæver partnering-modellen, der har givet mulighed for at træffe beslutninger sent i processen:

 

- For os som bygherre er partnering en interessant måde at arbejde på, hvor vi både i projekteringen og i udførelsesfasen har fået en større frihed. Vi har haft en overordentlig god dialog med SHL, Rambøll og A. Enggaard, hvor alle udfordringer er blevet håndteret forbilledligt. Det er faktisk det vigtigste for mig at tage med videre fra dette projekt – selve samarbejdet – at alle har kunnet se den samme ide og bakket hinanden op.