<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Hvad får Danmark ud af at opbygge innovationsdistrikter?

Hvad får Danmark ud af at opbygge innovationsdistrikter?

BLOXHUB

 

I Boston gør man det, i Barcelona har man været i gang længe, Pennsylvania gør det og Eindhoven følger stærkt med. Men hvor er Danmark? Mandag d. 19. juni kommer innovationslandskabernes fader, Bruce Katz, til Danmark og fortæller hvordan samfundet får mest ud af den nyeste bølge: innovationsdistrikter i byerne.

 

I de senere år har innovationslandskabet verdenen over ændret sig. For blot 20 år siden lå forskerparker og innovationsmiljøer som Silicon Valley afsides – langt væk fra byerne. Arbejdet var isoleret og idéerne blev holdt inden for husets fire vægge. Men i dag ser vi en bevægelse, hvor nærhed, inklusion og integration i bylivet er altafgørende for innovation.

 

Virksomheder og medarbejdere vælger i stigende grad at placere sig i nærheden af andre virksomheder, universiteter, forskerparker, kontorfællesskaber, infrastruktur og netværk for at omdanne smarte ideer til smarte produkter”, fortæller Torben Klitgaard, der er direktør i innovations- og væksthubben BLOXHUB.

 

Og det er der en rigtig god grund til. Studier viser, at velfungerende innovationsdistrikter rundt omkring i verden i høj grad tiltrækker iværksættere og nye virksomheder og skaber arbejdspladser.

 

Ifølge Bruce Katz, en af de førende eksperter i innovationsdistrikter og –hubs fra tænketanken The Brookings Institution, Washington D.C., kan innovationsdistrikter fungere som platforme for økonomisk vækst og økonomiske muligheder for aktører i de områder, hvor distrikterne etableres. Gøres det rigtigt og skabes der partnerskaber mellem virksomheder, vidensinstitutioner, skoler og NGO’er m.fl., kan de bidrage til at tiltrække og fastholde virksomheder, iværksættere og talent. Samtidigt kan de også revitalisere byområder og skabe muligheder for bydelens borgere,

 

I Danmark oplever man samme tendens som i udlandet. I sommeren 2016 blev innovations og væksthubben BLOXHUB etableret med det formål at styrke den bæredygtige byudvikling ved at arbejde på tværs af fagligheder, forretning og forskning.

 

Og i Lyngby-Taarbæk har man siden 2012 fokuseret på at skabe samarbejde på tværs af aktører i byen og etablere en Vidensby-profil for området. I Lyngby-Taarbæk Vidensby er et triple-helix samarbejde på tværs af virksomheder, forskning og uddannelse samt kommune nøglen til erhvervs- og byudviklingen i byen. Frederiksberg, København, Roskilde og Ørestad er nogle af de områder, der nu også etablerer partnerskaber mellem virksomheder, vidensinstitutioner, skoler og organisationer for at fremme innovation og vækst i områderne.

 

Caroline Arends, Adm. direktør i Lyngby-Taarbæk Vidensby er ikke i tvivl:

Vi har i Vidensbyen ikke blot fokus på at udnytte eksisterende økonomiske og fysiske aktiver for en spændende byudvikling, men vi faciliterer desuden nye netværk og samarbejder på tværs af sektorer. Det skaber en samlet linje for udviklingen i Lyngby – og en stærk profil for byen som innovationsdistrikt. Og vi har bl.a. set hvordan en række store vidensvirksomheder og spændende R&D centre inden for få år har valgt at placere sig i Lyngby, fordi det er tæt på DTU, og fordi der er skabt et stærkt vidensnetværk, som de ønsker at være en del af.”

 

Bruce Katz, der også er bestyrelsesmedlem i BLOXHUB gæster i denne uge København, hvor han i samarbejde med BLOXHUB og Lyngby-Taarbæk Vidensby sætter fokus på innovationsdistrikter, og hvordan Danmark kan udvikle lignende områder for nogle af de førende aktører inden for by- og erhvervsudvikling i Danmark.

 

Arrangementet finder sted mandag d. 19. juni i BLOXHUB, Fæstningens Materialgård 30, 1220 København K. I paneldebatten deltager Peter Mering, Ejendomsdirektør hos Danica Ejendomme og Mette Kynne Frandsen, Adm. direktør hos Henning Larsen. Moderator er Kim Bek fra Urban Help.

 

Hvad er et innovationsdistrikt?

Kort fortalt er innovationsdistrikter velafgrænsede geografiske byområder, hvor ledende vidensinstitutioner og videnstunge virksomheder samler sig, videndeler og arbejder sammen med iværksættere, inkubatorer, investorer og offentlige aktører om at fremme innovation, kreativitet og kommercialisering af idéer og viden. De mest succesfyldte eksempler på innovationsdistrikter er samtidigt områder, der både fysisk, socialt og digitalt er velforbundne og har en stor variation af både erhverv, boliger og kulturelle og rekreative tilbud.

Kilde: ’The Rise of Innovation Districts: A New Geography of Innovation in America’, White Paper, Brookings, 2014

 

Om Lyngby-Taarbæk Vidensby

Lyngby-Taarbæk Vidensby er et unikt partnerskab mellem det private erhvervsliv, den offentlige sektor og uddannelses- og forskningssektoren i Lyngby-Taarbæk. Målsætningen er at udvikle Lyngby til en levende videns- og universitetsby, hvor virksomheder, borgere, studerende, forskere, handlende og alle andre, der har deres gang i byen, oplever en unik sammenhæng mellem by og campus.

Læs mere på www.vidensby.dk

 

Om BLOXHUB

BLOXHUB er en innovations- og væksthub, der bygger bro mellem arkitektur, design, byggeri og digitalisering. Formålet er at bidrage til en bæredygtig, global urbanisering gennem udvikling af innovative løsninger, der kan føre til vækst og øget eksport.

Foreningen er stiftet af Realdania, Erhvervsministeriet og Københavns Kommune.

Læs mere på www.bloxhub.org

Anbefalede artikler