<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> JJW Arkitekter: Kunsten at ”lande et hus” med dets mennesker
JJW Arkitekter: Kunsten at ”lande et hus” med dets mennesker

JJW Arkitekter: Kunsten at ”lande et hus” med dets mennesker


Ti adresser for hhv. lærer-, pædagog og tegnsprogstolkeuddannelser samt uddannelsen for tekstilformidlere er fusioneret i det nye UCC Campus i Carlsberg Byen.

 

Byggeri+Arkitektur besøgte UCC en uge efter semesterstart og fik en rundvisning af JJW Arkitekter, som, sammen med D|K2 og Balslev Rådgivende Ingeniører, har været bygherrerådgivere for UCC, som arkitektfirmaerne Vilhelm Lauritzen Architects, Christensen & Co Arkitekter, COBE, Effekt og Nord Architects har stået bag. Derudover har JJW Arkitekter bl.a. været ansvarlig for designstrategier, brugerprogrammering og udvikling af specialinventar.

 

 

Højt til loftet

Det nye studieår er netop skudt i gang for de ca. 10.000 studerende og 800 lærere på produktionshøjskolen UCC. Allerede en uge efter summer bygningen af liv, da B+A møder op for at få en rundvisning af Rumdesigner, MDD, hos JJW Arkitekter, Anja Toxværd Larsen. Denne torsdag formiddag mødes vi i receptionen på første sal, og et mylder og en summen af studerende i fuld gang med livet som studerende møder os. I den store hall er der højt til loftet og masser af lys strømmer ind fra både loft og sider. De nærmest flyvende trapper giver associationer til Harry Potter, griner Anja Toxværd Larsen:

 

- Vi kalder dem de ”Hogwartske trapper”, siger hun og fortsætter:

 

- Der skal lyde en stor ros til arkitekterne for at skabe de her rammer. De har virkelig formået at skabe en intim stemning i det, som meget nemt kunne blive stort og voldsomt. Her i trapperummet er der facadeplader hele vejen rundt og et godt underlag, som giver en fantastisk akustik.

 

 

 

To huse, to identiteter, én rød tråd

Fra arkitekternes side var campus delt op i to huse: Warehouse og Karré. Warehouse kobler sig på det bevaringsværdige byggeri og de karakteristiske, hængende haver, mens Karrébygningen er den nye del. Om opdelingen af de to huse, forklarer Anja Toxværd Larsen:

 

- Alle faglokaler befinder sig i Warehouse, men ellers har vi arbejdet med de samme funktioner på tværs af bygningerne, dog med nogle meget forskellige udtryk. Warehouse har det industrielle look med referencer til fortidens produktion.

 

Vi ser nogle steder rå betonflader og trafikskilte med billeder fra den gamle Carlsberg-produktion. Alle installationer står råt frem, mens de i Karré er hvidmalede for at skabe en mere hjemlig atmosfære.

 

I Karré har vi arbejdet med et mere organisk formsprog og øget brug af tekstiler for netop at skabe et hjemligt miljø. Vi har arbejdet meget med de to verdeners udtryk – de anvendte møbelserier har samme funktioner, men forskellige udtryk, så det passer til de to verdener.

 

 

”Stickyness”

Anja Toxværd Larsen har arbejdet med UCC-projektet siden 2011, og hun har været involveret i alt fra brugerprocesser og workshops til strategier og det at få et hus til at ”lande med dets mennesker”, som hun kalder det:

 

- Det er en spændende opgave at få flere forskellige institutioner til at smelte sammen og skabe en ny, fælles identitet i byggeriet: Fra arkitekternes side har der været lavet nogle hovedgreb i form af ”hjemområder”, kaldet basecamps, for de studerende.

 

Alle fag har en basecamp, hvor du ved, du kan møde fagfæller. Desuden har vi skabt faglige miljøer i det der kaldes UKF-miljøer (underviser, konsulenter og forsker), som er placeret fem steder. Her er der fleksibel adgang til alle arbejdspladser, sociale zoner, fællesforberedelser og læsesale for de ansatte.

 

De rumlige variationer gør, at de ansatte kan flexe rundt og finde den plads, der bedst passer til den pågældende arbejdsopgave.

 

For de studerende er der, ud over basecamps, også skabt særlige miljøer ved hjælp at det, Anja kalder mellemstore elementer:

 

- Et af hovedmålene for UCC var at skabe et miljø, som de studerende har lyst til at blive hængende i, efter de officielle timer er overstået. Vi har derfor arbejdet med, hvordan vi kan skabe det, vi har kaldt ”stickyness” – altså en tiltrækningskraft som knytter de studerende til stedet.

 

Det har vi gjort ved at skabe rumligheder ved hjælp af mellemstore elementer samt nogle miljøer, som opfordrer til, at man bliver hængende.

 

Vi har designet en del skranker, podier og fordybelses-nicher, som skaber nogle rum i rummet, der dækker behovene for at sidde og arbejde i grupper eller at kunne trække sig og forberede sig eller spise sin frokost. Og så lægger møblerne op til, at man kan blive hængende. Der er sofagrupper, loungeområder og forskellige nicher, man kan søge hen i.

 

 

Dogmer og kogebøger

Med udgangspunkt i Carlsberg-historien har JJW Arkitekter udarbejdet en designstrategi, der blandt andet tager afsæt i Carlsberg Byens arkitektur. Desuden har man også udarbejdet en kogebog med dogmer for form, mønstre og strukturer, forklarer Anja Toxværd Larsen:

 

- Vi har arbejdet meget designstrategisk, da vi har overtaget nogle vilkår som eksempelvis gulvflader og belysningskoncept, som vi skulle bygge videre på. Det har derfor været meget vigtigt for os at have et tydeligt referencegrundlag, som bygger videre på Carlsberg-historien.

 

Vi udarbejdede en ”kogebog”, som alle der skulle arbejde med projektet har fået udleveret med en brief om, hvordan den skulle bruges. På den måde kunne vi sikre os, at der var en rød tråd gennem alle lag lige fra farver og former til podier og møbler.

 

Kunstinstallationer binder fortid, nutid og fremtid

JJW Arkitekter har også været med til at definere en kunststrategi for UCC, og her har den overordnede tanke været at skabe nogle tydelige spor mellem fortid, nutid og fremtid.

 

I huset er der to kunstprojekter, hvor det ene består af tyve vægge rundt omkring i huset udarbejdet af kunstneren Lasse Krog Møller, forklarer Anja Toxværd Larsen:

 

- Han har været tilbage på alle de gamle institutioner på UCC og fundet objekter og ting, som han har tematiseret på tavlegrønne vægge. Han er med til at trække UCCs historie med ind i projektet og skabe den stoflighed, som tit kan mangle i nye huse. Desuden har vi et værk af kunstduoen Vinyl – terror & horror, som er to Berlinbaserede, danske kunstnere, som har lavet en spændende, loftshængt installation på en af gangbroerne. 

 

Frys i tre måneder

UCC er netop trådt ind i de berømte måneder, hvor intet må ændres – det Anja Toxværd kalder ”tre måneders frys”. Herefter kan man tage nogle ting op til revision, når de ansatte har afprøvet de nye forhold - men de studerende ser allerede ud til at have fundet sig godt til rette i de nye rammer:

 

- De ansatte er ved at øve sig i at tage de nye rum og faciliteter i brug, og det kan godt tage lidt tid. Når jeg ser, hvordan kuber, podier og nicher er i brug blandt de studerende, bliver jeg glad. Det er den bedste cadeau, når vi kan se, at de studerende kan afkode rummet og lure, hvordan faciliteterne kan bruges. Det er fedt at opleve!