Et arkitektonisk børneunivers

 Foto af Helene Høyer Mikkelsen

 

Børnenes positive udvikling var fundamentet for Børnehuset Galaxens arkitektoniske udformning. Med stimulerende sanseoplevelser er der for 180 børn i Holbæk Kommune nu skabt et univers, hvor leg, læring og den sociale trivsel er integreret i de fysiske rammer – såvel inde som ude.

 

Tekst af Elias Inceer

 

Det var tid til et nyt børnehus, hvor institutionerne Mariendal og Troldhøjen kunne forene deres børn og medarbejdere. I det nye smukke, innovative og bæredygtige byggeri, Børnehuset Galaxen, er der plads til kreativ udfoldelse og læring både i naturen såvel som inde på stuerne.

 

- Kullegaard vandt et offentligt udbud, og vi har gjort en dyd ud af at forstå de ønsker, drømme og bekymringer, de involverede parter havde. Børnene tilbringer jo de fleste af deres vågne timer i institutionen, og en generel bekymring i denne slags projekter er, om det kan blive for stort og overvældende for de små. Det fortæller arkitekt Nicolas Munkø fra Kullegaard, der vandt opgaven i en totalentreprisekonkurrence sammen med Daurehøj Erhvervsbyg:

 

- Vores afsæt var derfor at nedskalere bygningen til nogle let-opfattelige størrelser. Børnehuset er bygget med ni grupperum, hvilket giver de forskellige børnegrupper en fornemmelse af, at de bor i hver deres lille hus. Det store tag, der via forskellige taghældninger og forskydninger i facaden binder huset sammen, er et billede på det individuelle hensyn i en fælles ramme.

 

Et udendørs atrium og to store fælles rum er placeret centralt i Børnehuset Galaxen, hvilket danner et naturligt samlingspunkt for de enkelte grupperum.

 

Læs mere om Indretning og Design

 

Foto af Helene Høyer Mikkelsen

 

Naturlige omgivelser

Samspillet mellem omgivelser og bygningens arkitektur har været et stort fokusområde i forbindelse med udviklingen af projektet:

 

- Området var allerede begroet, og i samarbejde med landskabsarkitekter fra Thing og Brandt så vi de store træer og den vilde natur som en enorm kvalitet. Det gjorde det muligt at styrke børnenes leg og læring ved at bruge landskabet som en aktiv del af arkitekturen. Både de mere formelle områder som gynger, klatrebaner, sandkasser med videre - og så de mere uformelle naturzoner, herunder en spejderskov og regnvandssø, fortæller Nicolas Munkø.

 

Synergierne mellem landskabet og bygningen er der tænkt nøje over. I samarbejde med Terkel Pedersen Rådgivende Ingeniører er regnvandet fra taget ledt hen til regnvandssøen og bygningen er udstyret med solceller. En velisoleret klimaskærm er sammen med CTS-styret ventilations- og varmeanlæg, og de varmebehandlede træ i facadebeklædningen, med til, at bygningens energieffektivitet og miljøvenlighed er væsentlig.  

 

Læs mere om Indeklima

 

 Foto af Helene Høyer Mikkelsen

 

Arkitekter med indsigt

Netop bæredygtige, innovative og ambitiøse designløsninger som Børnehuset Galaxen ligger i Kullegaards DNA.

 

Thomas Kullegaard stiftede i 1980 tegnestuen i Holbæk, og drives i dag i selskab med fire andre partnere. Virksomheden åbnede sidste år kontor i København, og har for nyligt udvidet sit forretningsområde med en landskabsafdeling. Afdelingen er et led i den fortsatte styrkelse af deres kompetencer og en mulighed for at skabe endnu bedre helhedsløsninger gennem integration af bygning og landskab.

 

Kullegaard er blandt kunderne kendt for en høj kvalitet, stærk kommunikation i øjenhøjde og en særdeles god forståelse for økonomi. Tegnestuen består af tre overordnede forretningsområder: Kullegaard Arkitekter råder over alle arkitektfaglige kompetencer, som sikrer et værdiskabende samspil med alle interessenter. Kullegaard InSight tilbyder kunder uden for det offentlige udbudssystem en unik proces og samarbejdsrelation, hvor der typisk er tale om meget komplekse byggesager med helt særlige krav. Endelig er Kullegaard Landskab kommet til som det tredje forretningsområde.