<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Kullegaard: Det handler om at se muligheder
Kullegaard: Det handler om at se muligheder

Kullegaard: Det handler om at se muligheder


Kullegaard har på Samsøvej formået at skabe et plejecenter, der er både moderne, æstetisk og praktisk. Hemmeligheden bag succesen er en tæt brugerinddragelse og en insisteren på at tænke ud af boksen.

 

Gamle og grå kollegiebygninger, der for længst havde aftjent deres værnepligt, og en sø fyldt med affald, gjorde, at man umiddelbart ikke kunne forestille sig, at grunden på Samsøvej kunne huse en arkitektonisk perle og et naturskønt rekreativt område. Men arkitektfirmaet Kullegaard lod sig ikke afskrække af grundens udseende, da de satte sig ved tegnebrættet og udtænkte, hvad der bedst kan betegnes som fremtidens plejecenter.

 

Hjemlighed er mere end blot et ord

Hjemlighed er et begreb, der fylder mere og mere i arkitekturens verden. Men det er også et begreb, de færreste helt kan definere. Hos Kullegaard besluttede man sig for at lade de fremtidige brugere definere begrebet hjemlighed, og i fælleskab med dem udarbejde visionerne for et plejecenter, som kunne fungere som et godt hjem og en ordentlig arbejdsplads.

 

- Vi kørte Sjælland rundt sammen med repræsentanter for både de kommende udvalg, ældrerådet og personalet. Således kunne vi i fællesskab skabe en fælles referenceramme og danne os indtryk af, hvilke plejecentre der fungerede godt, og hvor vi kunne hente inspiration, men også hvilke fejl og mangler vi selv kunne undgå.

 

- Derudover lavede vi workshops om sanser og rummelighed. Her fik vi de fremtidige brugere af plejecenteret til selv at definere, hvad de mente begrebet hjemlighed indebar. På den måde blev de selv medaktører i udarbejdelsen af plejecenteret og kunne selv bidrage til at skabe den optimale arbejdsplads og de bedste boliger. Vi afsluttede den sidste brugersession med at give ordet frit for at evaluere processen. Det er jo altid spændende og lærerigt at høre folks meninger, og den gængse melding fra brugerne var, at de ikke havde brug for os rådgivere, for det var alligevel dem, der havde tegnet huset. På baggrund af den tilbagemelding var brugerprocessen for os at se vellykket, da det jo i høj grad handlede om at skabe den her ejerskabsfølelse, udtaler Kasper Kullegaard, arkitekt og partner.

 

Kvadratisk er ikke praktisk

Plejecentre kan give associationer til lave firkantede betonbarakker. Dette ville man for enhver pris undgå, som Kasper Kullegaard formulerer det:

 

- Først og fremmest skulle den større grad af brugerinddragelse og fokus på hjemlighed være med til at undgå dette. Derudover tænkte vi utraditionelt og insisterede på, at vi ville bygge i højden trods de protester, det medførte i første omgang. Ved at bygge opad indså vi også, at vi kunne give beboerne en udsigt over Holbæk Fjord. En udsigt, der for området er, i verdensklasse. Dette blev derfor endnu en kvalitet for de kommende beboere – forskellige former for udsigt over fjorden, til haven, til ankomsten og til søen.

 

Den karakteristiske ottetals form blev heller ikke kun udtænkt for at skabe et nyt arkitektonisk varemærkefor Holbæk by, og Kasper Kullegaard fortsætter:

 

- I centeret af ottetallet ligger bygningens hjerte. Herfra kan personalet hurtigere nå ud til alle dele af plejecenteret. Formen minimerer gangarealet, og gør det lettere for personalet at udføre deres arbejde hurtigst muligt. Vi kan således blot ved bygningens design have effektivisering af arbejdsgangene uden, at personalet skal løbe hurtigere. Samtidig sikrer det også en høj grad af synlighed i centret, en synlighed der selvsagt går begge veje.

 

En følelse af frihed

Plejecenteret har to aflukkede gårde, hvor store balkoner med plads til kørestolsbrugere og større selskaber giver udsigt over de fint anlagte haver og gangsystemer. Dette skaber et trygt og rekreativt rum, hvor alle trods deres fysiske tilstand kan mødes med familie og naboer. Kombineret med udsigten over fjorden og de grønne arealer uden for ottetallets gårdhaver giver det beboerne en unik følelse af frihed og forbindelse til naturen.

 

Også de 75 private boliger er skabt med øje for at give bedre pladsudnyttelse og en følelse af frihed. Den geometriske form betyder, at boligfunktioner som køkken og badeværelse er lagt i den smalle del af boligen, så den brede del af boligcirklen udelukkende benyttes til boligophold. Plejecenteret på Samsøvej er således et opgør med den traditionelle og gammeldags institution, og giver et indblik i fremtidens plejecenter.