<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Lyset er et demokratisk medium
Lyset er et demokratisk medium

Lyset er et demokratisk medium


Lyset sætter tanker i gang. Det kan udfordre folk. Det kan spænde ben og trække blikket mod retninger, der ikke umiddelbart er oplagte. Lyset kan involvere folk og skabe sociale møderum, men først og fremmest skaber lyset oplevelser.

- For mig at se er lyset let tilgængeligt for mange. Man behøver ikke at vide noget om hverken lys eller kunst for at få en oplevelse ud af det. Lyset tager ikke højde for alder eller demografi. Det eneste man skal gøre er at være tilstede her og nu og åbne øjnene.

 

Sådan forklarer lyskurator og bestyrelsesmedlem hos Ungt Lys, Vivian Nagy, sin interesse for lyset. Hun er egentlig uddannet kunsthistoriker med bachelor i medievidenskab , men fik gennem sit mangeårige frivillige arbejde på Roskilde Festival for alvor øjnene op for lysets magiske kraft. Et engagement som sidenhen banede vejen til at blive fast kurator for lys på selvsamme festival. Det at skabe lysoplevelser på Roskilde Festival gav hende for alvor blod på tanden til arbejdet med lys.

 

 

 

Lyset som installationskunst og stemningsskaber

Gennem sit arbejde med lys anvender Vivian Nagy forskellige greb og tilgange, som ligger i forlængelse af dem, man anvender i kunstinstallationer. Lyset skaber et rum, som folk inviteres til at gå ind i for at få en oplevelse:

 

- Lyset kan næsten blive helt fysisk ved at udfordre ens blikretning til at kigge op eller ned. Lyset kan også spænde ben for folk og være en forhindring, og på den måde ændre på eller udfordre folks bevægemønstre. Vi bliver alle tiltrukket af lys, det kender vi fra lejrbålet. Så lys bliver tit et naturligt, socialt mødested mellem folk, som skaber dialog og nogle gange ligefrem indbyder til leg.

 

Ifølge Vivian Nagy kan lyset også være både stemningsskabende og tryghedsskabende, og her nævner hun det konkrete projekt, lystunnelen ”Interferens”, i Kolding, som designkontoret Kollision i Århus har skabt. Her skabte man et lysdesign, som interagerede med folks bevægemønstre, så lyset var tændt foran den gående og slukkede bagved. På den måde blev ruten belyst hele vejen gennem tunnelen. Det er et godt eksempel på blivende lysdesign i bybilledet, som også har en tryghedsskabende funktion, og det ser hun gerne meget mere af.

 

Lys som tværfaglig brobygger

- Det vi har til fælles, er, at vi alle brænder for arbejdet med lys. Med vores forskellige baggrunde  kan vi sammen skabe meget spændende projekter. Lyset bliver vores fælles redskab til at skabe oplevelser på, og det er meget inspirerende at arbejde med folk, som har andre vinkler på projekterne.

 

Som lyskurator på vinterfestivalen Frost Festival har Vivian Nagy, sammen med blandt andet Ungt Lys, skabt lysinstallationer med udgangspunkt i de eksisterende rum. Festivalen, som varer hele februar måned, kulminerede i år med et stort afslutningsevent ”Light at the Museum”, som blev afholdt på Zoologisk Museum i København. I Løbet af tre dage kunne festivalgæsterne opleve lysdesign af bl.a. Ungt Lys før, under og efter koncerterne. Her skabtes nogle spændende projekter, hvor museets udstillingsrum, udstoppede dyr og forhistoriske skeletter satte rammen for lyssætningen.

 

Tendenser inden for lysdesign

Spørger man Vivian Nagy om hendes tanker om fremtidens lysdesign, ser hun nogle helt klare tendenser, der rører på sig lige nu: Brugen af dagslys, brugen af LED, ”gør-det-selv-tankegangen” samt lyset som tværfaglig oplevelse.

 

Tidligere så man dagslyset som en udfordring, man ønskede at blokere for, mens man nu bruger dagslyset aktivt, når man tænker lysdesign og arkitektur. Her nævner Vivian Nagy Henning Larsen Architects som et godt eksempel på en tegnestue, der arbejder visionært med dagslyset. Og når vi taler lys, er det nærliggende at tænke på, hvordan det hænger sammen med bæredygtighed, og her forklarer Vivian Nagy:

 

- Det er jo selvfølgelig billigere at lade være at lave lysdesign. Men jeg forsøger for så vidt det er muligt at anvende LED-lys, og jeg synes, jeg mærker en stigende efterspørgsel på sympatisk lysdesign. Altså design som også rummer tanker om bæredygtighed.

 

Der er desuden kommet et øget fokus på lysdesign og lamper, og nu kan private købe flotte lamper billigt på nettet og få en stor effekt i deres hjem. Det er blevet tilgængeligt for alle at eksperimentere med lys. Lys er ikke længere bare en lampe over spisebordet, som har en konkret funktion. Lys giver mulighed for at man selv kan lege, skabe stemninger og lave nogle spændende effekter der forandrer rummene i hjemmet med simple midler. Til slut nævner Vivian Nagy projekter, hvor lys samspiller med andre kunstformer, som eksemplet på Frost Festival, hvor lys og musik tænkes sammen som en helhedsoplevelse og dermed skaber en samlet oplevelse der er større end enkeltdelene. Vivian Nagy slutter af:

 

- Lyset skaber en værdi her og nu. Det må gerne udfordre og bryde med folks vaner. Jeg håber på, at der kommer mange flere spændende, permanente lysprojekter i det offentlige rum, for det giver eksisterende steder karakter, liv og sjæl, og det kan få folk til at mødes.

 

Om Ungt Lys

Ungt Lys er en medlemsforening og en del af videnscenteret, Dansk Center for Lys. Netværket består af en gruppe unge mennesker på tværs af fag, der alle beskæftiger sig med lys. Ungt Lys har en række aktiviteter i løbet af året, bl.a. workshopforløb, deltagelse på konferencen ”Lysets Dag”, Light Talks, virksomhedsbesøg, lysbyvandringer og udvikling af midlertidige lysprojekter i byrummet, og medlemmerne kommer fra forskellige uddannelsesmæssige retninger: bl.a. designstuderende/designere, arkitektstuderende/arkitekter, landskabsarkitekter, ingeniørstuderende/ingeniører, elektrikerlærlinge/elektrikere. Vivian Nagy sidder i bestyrelsen her.