<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Paxton Net2 Entry videoporttelefon i Tomgårdshuse
annonce
Annonce

Paxton Net2 Entry videoporttelefon i Tomgårdshuse

 

AB Tomgårdshuse i Københavns Nordvest-kvarter har været gennem en omfattende renovering af tag og facader, og har i denne forbindelse udskiftet alle udvendige døre og vinduer i blokkene.


Undervejs i dette arbejde faldt blikket på det gamle porttelefonanlæg, der havde gjort det godt gennem mange år, men nu trængte til udskiftning.

 

Martin Dalvad, næstformand i bestyrelsen for andelsforeningen forklarer:

 

- Vi skulle udskifte lysningerne omkring fordørerne, og her er porttelefonen i forvejen planforsænket i sandstenen. Hvis vi genetablerede det eksisterende anlæg, og alligevel skulle udskifte porttelefonen senere, risikerede vi at stå med et hul i lysningen, der ikke passede til et nyt apparat. Vi gik derfor på jagt efter et nyt anlæg. Vi ønskede os et anlæg med integreret video og fandt hurtigt frem til, at Paxtons Net2 Entry video-porttelefonanlæg var en optimal løsning, der kunne opfylde vores behov, samt i øvrigt løse et behov vi slet ikke vidste, at vi havde.

 

Dansk Kabel TV har sin egen sikringsafdeling, og med Yousee-internet og kabel-tv indlagt i andelsforeningen i forvejen, opstod dialogen mellem DKTV Sikring og bestyrelsen for Tomgårdshuse omkring en mulig løsning.


DKTV Sikring inviterede sin leverandør, Teletec Connect med til et afklaringsmøde i sin egenskab af at være Paxtons officielle distributør i hele Norden.

 

Valget af Paxton udspringer i den ideelle kombination af at være IP-baseret og have en komplet 5 års producentgaranti, der omfatter alle fejl i komponenterne uanset årsag. Dansk Kabel TV havde i forvejen leveret netværk i alle lejlighederne, så rent teknisk var det hensigtsmæssigt at udnytte denne infrastruktur til at forny porttelefonanlægget. Med den ekstraordinært lange garanti på 5 år, er der sikkerhed for at have et anlæg, der bliver ved at virke langt ind i fremtiden.

 

Den ekstra finesse i løsningen hos Tomgårdshuse er et integreret beskedsystem, der kan lette livet for ejendomsfunktionærerne. Via en monitor på kontoret, kan ejendomsfunktionærerne sende beskeder direkte til farveskærmen på svarapparaterne i de enkelte lejligheder i forbindelse med f.eks. lukning af vand eller varme, hvor de tidligere skulle printe sedler og dele ud til lejlighederne.

 

En ekstra styrke ved Paxtons Net2-løsning er, at den omfatter såvel video-porttelefon som adgangskontrol. Hermed er det samme software, der håndterer både porttelefonen ved fordørene og adgangskontrollen på de øvrige døre i blokkene, og dermed en samlet og overskuelig håndtering af brugere og brikker.

 

 

 

Bestyrelsen i Tomgårdshuse er meget tilfredse med den færdige løsning, der omfatter 57 porttelefoner, 38 bagdøre og 420 lejligheder med videobaserede svarapparater.


- Vi satte DKTV Sikring under pres, idet vi fik forhandlet kontrakten færdig i oktober, og ønskede at hele anlægget skulle være færdiginstalleret og taget i brug inden jul, da de skulle følge det øvrige arbejde med vores facader, fordøre og lysninger. På trods af, at det krævede ekstra kabelinstallationer i 420 lejligheder på blot 8 uger, blev opgaven udført og afsluttet til tiden, fortæller Martin Dalvad

Løsningen er blevet taget godt imod blandt beboere og ejendomsfunktionærer, der glæder sig over, at problemerne med tabte nøgler ikke længere findes. Naturligvis kan en beboer stadig tabe en brik, men så slettes den nemt i administrationssoftwaren. Tidligere skulle hele låsen reelt skiftes ud, hvis en nøgle blev tabt, så på længere sigt er både sikkerheden og økonomien blevet forbedret markant.
Martin Dalvad afslutter:

 

- Anlægget har kørt driftssikkert og stabilt siden installationen. Det fungerer let for beboerne og deres besøgende og har lettet arbejdet for ejendomsfunktionærerne. Vi er meget tilfredse med vores nye Paxton system.

 

Jan Svendsen, Sikringsrådgiver hos DKTV Sikring, fortæller om samarbejdet med distributøren:

 

- Jeg har en lang positiv relation med Teletec Connect som leverandør. Vi får den tekniske sparring og hjælp til projektering, der sikrer, at vi har baglandet i orden på komponentsiden. Med Dansk Kabel TV har vi selv hele infrastrukturen på plads i forhold til installation og kabeltræk, hvilket sikrede at vi kunne afsætte kvalificerede folk til at udføre og afslutte opgaven med så kort varsel. Med Paxtons kvalitet og Teletecs support har vi som installatør kunne tage opgaven, og er stolte over, at vi har leveret et resultat, som både kunden og vi selv er tilfredse med.

 

Teletec Connect udstiller Paxton Net2 Entry på Ejendomsmessen d. 10-11 april i BellaCentret.
DKTV Sikring deltager sammen med Dansk Kabel TV ligeledes på Ejendomsmessen.