<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Per Laustsen: Tværsnit og gennembrud
Per Laustsen: Tværsnit og gennembrud

Per Laustsen: Tværsnit og gennembrud


Efter mere end tre årtier er Per Laustsen fortsat bannerfører for en arkitektur, der vægter holdbarhed frem for ikoniske synsbombardementer. Mød manden bag Årstiderne Arkitekter til en samtale om at undgå modeluner, dialogens styrke og konstant bevægelse som bærende drivkraft.

 

Silkeborg er en ung by skabt ud af papir. Det var her i Søhøjlandet, at Gudenåens vandkraft fra 1844 forvandlede klude til papir af så fin en kvalitet, at Danmarks Nationalbank i fem årtier brugte det til fremstilling af landets pengesedler. Silkeborg Papirfabrik kaldes derfor for byens vugge. Og som et symbolsk og håndgribeligt snit ned gennem byens historiske bevidsthed holder Årstiderne Arkitekters Silkeborg-afdeling til i netop det gamle industriområde, som tegnestuen selv konverterede til en ny bydel i årene efter årtusindeskiftet og som blev et af de afgørende gennembrud for virksomheden.

 

Gør det, du er bedst til

Det er også her, over en sort kop kaffe i det rå, åbne arbejdsmiljø omkring et sparsomt antal transparente glaskontorer, at Byggeri + Arkitektur møder manden bag Årstiderne Arkitekter. Den 58-årige arkitekt MAA Per Laustsens store styrke er, at han ved, hvad han er god til, og hvad han ikke er så god til.

 

Tag forbehold for jysk, underspillet beskedenhed, men det handler om fokus, viden og selvindsigt. Og den tankegang er angiveligt stadig den pumpende hovedpulsåre hos Årstiderne Arkitekter, der bevidst oftest søger uden om de eksklusive, voluminøse konkurrencer og i stedet retter søgelyset mod det, de er gode til og erfarne med.

 

Living (private og almene boliger), Working (kontor- og administrationsbyggeri), Shopping (butikker og shoppingcentre), Leisure (fritids- og idrætsbyggeri) samt Learning (byggeri til undervisning og læring). Fem segmenter, der fokuseret konkretiserer, hvor Årstiderne Arkitekter er rigtig gode og vægtlægger vidensarkitektur. Den dag i dag holder stifteren Per Laustsen fortsat selv sit fokus dér, hvor han er bedst:

 

- Vi vil være dygtige, til det vi gør. Opbygge viden. Det er specialisering, men især fokusering. Jeg er god til dialogen og udviklingen med bygherrerne og til at spotte gode medarbejdere. Jeg skitserer også stadig, som jeg altid har gjort. I hånden, fordi man kan gøre det over alt, og fordi jeg dengang vi blev digitaliserede hurtigt indså, at jeg aldrig ville blive rigtig god til det på computer. Det digitale og 3D er de unge gode til, de tegner ikke længere i hånden. Så det var et bevidst fravalg fra min side. Jeg indgår også som kritiker på projekter, og jeg har nok – qua min erfaring – en god evne til at slå ned på de ømme punkter. Det er igen dét med fokus: Gør det, du er bedst til.

 

 

Streger fra barndomsbyen

Sammen med barndomsvennen Poul Lysholt Hansen skabte han i marts 1985 tegnestuen i barndomsbyen Silkeborg. 31 år senere er virksomheden vokset til godt 300 mand fordelt over afdelinger i Silkeborg, København, Herning, Göteborg i Sverige, Oslo og Nesbyen i Norge samt i Bangladesh – og har nyligt åbnet ny afdeling i Aarhus. Det gør i dag tegnestuen til en af landets største. Der er med andre ord løbet meget vand i Gudenåen, siden den tømrer- og bygningskonstruktøruddannede Per Laustsen som arkitekt satte pennen på papiret til de første Årstiderne Arkitekter-skitser:

 

- I forhold til dengang er der jo kommet en helt anden teknik. Computerteknologien gør, at man hurtigere kan nå frem til noget brugbart, og det forkorter arbejdsgangene. Men man skal også dokumentere rigtig meget nu, hvilket Danske Ark da også arbejder på at ændre på. Der er stadig plads til det kreative element i dag, men før kunne man skabe mere undervejs i processen i dialogen med bygherren. Årstiderne Arkitekter er ikke udsprunget af konkurrencerne i f.eks. kulturbyggerier, som er meget omkostningsfulde at bruge tid på, men af opgaver for bygherrerne. Jeg har altid godt kunnet lide den dialog.

 

Samtale, proces, udvikling og det kollektive er således fortsat vægtige parametre for Per Laustsen:


- At tegnestuen er i udvikling fagligt, menneskeligt og kommercielt. At den bevæger sig, det kan jeg gode lide. Det giver mig stadig et kick, når vi får en stor opgave. Og så har jeg samtidig et helt liv med arbejde, familie, venner og fritid og er f.eks. en ivrig jæger. I nogle perioder arbejder jeg mere end andre, men jeg vil tro, at jeg arbejdsmæssigt lægger, hvad der svarer til et normalt årsværk.

 

 

Holdbarhed uden modeluner

Der findes geniale arkitekter, der skaber ikoniske synsbombardementer. Og så findes der arkitektur, der ikke har brug for at sætte mindesmærker over sig selv, men som i stedet søger et langtidsholdbart og anvendeligt byggeri på tværs af tiden og som er skabt til og for brugerne. Per Laustsen er udpræget tilhænger af sidstnævnte, og Årstiderne Arkitekter er især kendt for en mere afdæmpet, minimalistisk arkitektur, der tåler tidens tand:

 

- Der er en overordnet arkitektonisk linje. De bygninger, vi laver, skal holde. Det er ikke modeluner. Og hvis det skal fungere, skal det varige, det byggetekniske og det funktionelle gå op i en højere enhed. Det nytter ikke, at en spraglet facade skal skiftes ud efter tre år. Vi vil gerne lave god, holdbar arkitektur, og det synes jeg, vi har gjort. Der er måske enkelte ting fra postmodernismen, men der er efter min mening intet af det vi har lavet, der skal graves ned, siger Per Laustsen med et smil.

 

 

Viden, omstilling og fokus

Finanskrisen skar sig dybt ind i Årstiderne Arkitekters hjerteventrikler. I årene op til 2008 var tegnestuen i forrygende udvikling, men finansverdenens annus horribilis reducerede nærmest med ét slag skaren af medarbejdere fra godt 200 til 80. Takket været en solid egenkapital og ikke mindst kollektiv ansvarlighed kom tegnestuen dog styrket ud af krisen, og det er ifølge Per Laustsen en del af belægget for, at hans hjertebarn nu har overlevet og fortsat udvikler sig efter en menneskealder i arkitekturens tjeneste:

 

- Vi har været omstillingsparate og fulgt professionaliseringen i arkitektbranchen, som i dag er langt mere kommercialiseret end førhen. Vi holder fokus og indsamler viden. Jeg er egentlig ikke skabt til at drive forretning. Jeg er i dag ikke længere direktør, hvilket har givet mig plads til at blive mere arkitekt igen. Vi orienterer løbende hinanden i styregruppen, men jeg er ikke over det hele. Det jeg har været god til, er at finde kvalificerede medarbejdere fra de var helt grønne og til at afgive ansvar. Det er også sket, at jeg har spottet forkert, men hvis nogen har haft de rette menneskelige og faglige kvaliteter, så har de fået chancen.

 

”Eseebase” – 3D i Bangladesh

Et fremtrædende eksempel på Årstiderne Arkitekters vilje til omstilling og udvikling af nye forretningsområder er ”Eseebase”, der har fundament i en systematisering af den erfaring og viden, som tegnestuen ligger inde med. Eseebase er et digitalt system, der kan favne alt data om en bygning i én database. Det er en radikal effektivisering, at de eksisterende plantegninger over f.eks. landets flere hundredetusinde almene boliger omsættes til præcise 3D-figurationer.

 

Det betyder nemlig, at en enkelt mand med en enkelt lap top præcist og hurtigt kan registrere udbedringsbehovene – og dermed spare rigtig mange penge for lejere og boligselskaber.

 

Til formålet skabte Årstiderne Arkitekter i samarbejde med Danida og Udenrigsministeriet et udviklingsprojekt i Bangladesh, der lader lokale arkitekter og ingeniører stå for transformationen til 3D under ordentlige og arbejdspladsskabende forhold. I dag står det succesfulde system for op mod halvdelen af virksomhedens indtjening, og Per Laustsen ser et rigtig stort fremtidspotentiale i systemet også på andre områder såsom sygehus- og undervisningssektoren.

 

 

Gennembrud – Silkeborg Bad og Papirfabrikken

For manden bag Årstiderne Arkitekter er stilstand noget, der var engang. Udvikling og bevægelse er the keywords. Og det er en usnobbet form for udvikling hos en tegnestue, der fortsat – og i modsætning til mange andre – lige så gerne påtager sig en privat villa i Herning som et prestigiøst og omfangsrigt byggeprojekt. Sådan som det altid har været linjen hos tegnestuen.

 

Men når Per Laustsen ser tilbage, står kulturbyggeriet Kunstcentret Silkeborg Bad paradoksalt nok som et gennembrud for hans virksomhed tilbage i 1998. Med Per Laustsen selv som hovedansvarlig arkitekt gennemførte hans virksomhed en respektfuld restaurering og ombygning af stedet, der nænsomt indpassede de bevaringsværdige omgivelser i en ny tids arkitektonisk formsprog.

 

Resultatet blev prisbelønnet, og Årstiderne Arkitekter fik for alvor et navn i branchen og i folks bevidsthed. I årene umiddelbart derefter kom så konverteringen af Silkeborg Papirfabrik til en ny bydel. Et andet højdepunkt, hvor Per Laustsen selv var involveret i alt fra byplan og landskab og helt ned til detaljernes søm og skruer.

 

Postgård og Stadion

Af Årstiderne Arkitekters igangværende projekter fremhæver Per Laustsen transformationen af det i Danmark herostratisk berømte posthus Postgaarden i Købmagergade til et butiks- og kontormiljø. Det smukke og delvist fredede postgårdskompleks i København bliver renoveret med respekt for historien og udsyn til en ny tids anvendelse. Det betyder bl.a. en åben arkitektur og store facadevinduer ind mod de højloftede lokaler, og det 16.000 m2 store projekt står færdigt i sin nye form i slutningen af 2017.

 

Og så står Per Laustsen selv i spidsen for hans barndomsbys nye fodboldstadion, Silkeborg Stadion, som han blev medlem af som 8-årig. Det kommende Jysk Park Stadion, der står klar i 2017, bliver en sportsarena, der skal give de bedste rammer til spillere og tilskuere og blive et nyt, stærkt vartegn for byen. Arkitekturen omfatter bl.a. et sammenhængende tribuneanlæg hele vejen rundt om banen, kurvede langsider og en dynamisk bygningskarakter. Næsten uanset hvor man befinder sig under kampen er der altid visuelt udsyn til det centrale – banen og hele den intense sportsoplevelse for spillere og tilskuere.

 

Læs mere om Renoveringsprojekter

 

Arkitektur under forvandling

Der er med andre ord ingen tegn på metaltræthed hos manden, hvis drive og engagement i arkitekturen og tegnestuen fortsat er intakt:

 

- Jeg vil gerne dét med faget. Jeg kunne godt forestille mig, at jeg inden for en overskuelig årrække har mindre at gøre med forretningsdelen. Der er nogle, der er bedre til at se ind i fremtiden end mig. Jeg elsker nerven i faget og dialogen med bygherrer og kunder. Så jeg regner med at fortsætte og have en tilknytning til tegnestuen, til jeg stiller træskoene, men måske i en noget ændret rolle. Og Årstiderne Arkitekter skal også fremover fastholde linjen, være netværksbaseret og vidensdrevet frem for konkurrenceorienteret.

 

I krystalkuglen ser manden, der stadig tegner i hånden, ellers en arkitektbranche i hastig, digital forandring – en tendens, han i høj grad vurderer kommer til at fortsætte over de nærmeste årtier:

 

- Nogle mener, at branchen vil ændre sig lige så meget igen over de næste 10-15 år, som den allerede har gjort under digitaliseringen. Computerne bliver bedre og bedre, man kan proppe informationer ind, og så spytter den med det samme 30 muligheder ud. Det betyder måske en risiko for automatisering og standardisering, hvor et hus i New York kan ligne et i Skjern. Men jeg er ikke sortseer på branchens vegne. Det giver også nogle nye og spændende muligheder. Men arkitektfagligt er det måske lidt ærgerligt.

 

Per Laustsen har placeret sig bag et skrivebord i et lyst hjørne i de rå og åbne lokaler og tegner i hånden, som han altid har gjort det. Arkitektbranchen er nok under forvandling, men visse værdier og kvaliteter holder og fungerer på tværs af tiden. Sådan som arkitektur også skal gøre det.