<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Perforeret metal i urbane omgivelser
Annonce

Perforeret metal i urbane omgivelser

 

På Chalmers tekniske universitet i Göteborg har man på parkeringshuset anvendt perforerede facadeplader fra RMIG til at skabe en æstetisk afbalanceret og tidssvarende bygning, som samtidig giver brugerne en vis grad af privatliv.

 

Parkeringshusets facade i corten og lakeret aluminium får facaden til at passe ind i de omkringliggende murstensbygninger. Projektet er et godt eksempel på, hvordan perforeret metal harmonerer perfekt med moderne arkitektur. Her giver perforerede metalplader nye muligheder for frihed for designere og arkitekter, som ønsker at præge fremtidens byudvikling og puste nyt liv i bydele.

 

Som enhver arkitekt kan bevidne, så er en by altid mere end de enkelte bygninger. En by er et landskab af æstetik, følelser og ambitioner. Byen er et udtryk for menneskelig interaktion og et kryds mellem fortiden, nutiden og fremtiden. Det gør byen til en legeplads for ambitiøse arkitekter og udviklere, som ønsker at sætte deres præg på fremtidens by.

 

Læs mere om Facader

 

Frihed og funktionalitet

Perforeret metal giver unikke muligheder og stor frihed, når det handler om design, materiale og anvendelse. Et godt eksempel er brugen af perforerede metalplader til dekorativ facadebeklædning, som også kan tjene som effektiv solafskærmning og ikke nødvendigvis kræver elektricitet eller manuel betjening for at virke. Det er en miljøvenlig løsning, som tilmed skaber et behageligt indeklima for bygningens brugere.

 

Støjreduktion er et andet område, hvor perforeret metal kan bruges med stor fordel. Når man anvender pladerne på vægge og lofter i indretningen, så kan hullerne i perforeringen - kombineret med lydabsorberende tekstiler eller akustikplader – sørge for maksimal støjreduktion. Dette er med til at skabe bedre og mere trygge omgivelser, hvad enten man er beboer i en bygning, bruger af offentlige faciliteter eller arbejder i et storrumskontor.

 

 

Viden og erfaring

RMIG er markedsførende producent af perforerede plader og strækmetal. Virksomheden er i Europa repræsenteret i 13 lande, og har mere end 100 års erfaring inden for området. RMIG har udnyttet alle de gængse fordele ved perforeret metal og løftet produktet til nye højder i forhold til at udvikle urbane områder.

 

RMIG’s tekniske eksperter kan tilbyde rådgivning og viden hele vejen fra den kreative idé til valget af materialer, mønstre og overfladebehandling til den endelig produktion. Virksomhedens eksperter kan også rådgive om specifikke behov og ønsker vedrørende brugen af grafik, fotos, designs og mønstre til at skabe det rette udtryk. Inden den endelige produktion begynder, kan alt blive præcist visualiseret, og der kan laves mock-ups, så man er sikker på, at slutresultatet opfylder de præcise behov på det enkelte projekt.