<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> RUBOW arkitekter skal bygge ny aktiv seniorbydel

RUBOW arkitekter skal bygge ny aktiv seniorbydel

 

Generationernes Frederiksberg er et helt nyt kvarter, der erstatter et eksisterende plejehjem og fodboldklub langs banerne ved K.B. Hallen på Frederiksberg. RUBOW arkitekter har vundet totalentreprisekonkurrencen sammen med G.V.L. Entreprise, DOMINIA og BBP Arkitekter.

 

 

Konkurrenceforslaget er udformet som et åbent plejehjemsbyggeri omkring en række nye lommepladser, der skal fungere som generatorer for byliv og møder mellem generationer. Alle facader fremstår aktive og beboede i et udtryk, der signalerer boligbyggeri fremfor plejecenter. Som noget helt særligt for stedet integreres et nyt klubhus til Frederiksberg Boldklub i byggeriet. Herved skabes mulighed for at etablere en række udadvendte servicetilbud, der kan bruges af stedets forskellige brugere henover døgnet og dermed sikre en højere grad af byliv og fællesskab.

 

Ældre og unge deler hverdagsliv

Generationernes Frederiksberg ligger i grænselandet mellem det gamle og det nye Frederiksberg. Projektet drager inspiration fra det historiske Frederiksberg med smukke bygninger og elegante grønne frirum koblet med et mere dynamisk byrumsdesign, der kan tiltrække mange forskellige aktører. Plejecentret Ingeborggårdens vision er at understøtte det byintegrerede hverdagsliv for plejehjemmets beboere. Projektet indeholder, ud over lokale byrum og et nyt sportsbånd, 200 nye plejeboliger, café, træning og nye faciliteter til Frederiksberg Boldklub. Byggeriet opføres i henhold til DGNB Guld med fokus på dobbeltudnyttelse, oplevelsesrige klimastrategier og en enkel, tidløs og robust arkitektur. Forslagets robusthed er resultatet af en integreret designproces, som løbende har kvalificeret projektets løsninger.

 

Læs også om rundvisning på Diakonissestiftelsens hospice på Frederiksberg:Byggeri med sociale kvaliteter

 

 

 

En fremtid med plads til forskelle

Fra afstand opleves det nye Ingeborggården og Frederiksberg Boldklub som et samlet og helstøbt byggeri, og tæt på som et nuanceret og levende bykvarter.

 

- Vi har disponeret det nye byggeri som en generøs struktur, der definerer en række præcise, forbundne og visuelt adskilte byrum, der skaber god tilgængelighed til bebyggelsens udadvendte funktioner. De forskellige byrum skaber plads til forskelle – forskellig hastighed, forskellige sindstilstande og forskelligt liv, siger kreativ direktør og partner Susanne Hansen hos RUBOW arkitekter.

 

Det nye Ingeborggården og Frederiksberg Boldklub erstatter 100 utidssvarende plejeboliger og klubforhold, og det er ambitionen at skabe et levende miljø med stor synergi, hvor områdets brugere, naboer, beboere og forbipasserende kan bidrage til byliv og interaktion mellem generationer. Et nyt langsgående sportsbånd sikrer lige adgang for cyklister og fodgængere, områdets skolebørn, fodboldklubbens mange brugere, legende småbørn, ældre borgere og alle herimellem.

 

Læs også indlæg fra Lene Espersen, Danske Arkitektvirksomheder om fusioneringer i arkitektbranchen: Opbrud i byggeriets værdikæde

 

Arkitektonisk og funktionel kvalitet

- Projektet er vundet på kvalitet frem for pris, og det sender et stærkt signal om, at Frederiksberg Kommune mener det, når de taler om værdier og ambitioner for ældre medborgere og deres livskvalitet. Nutidens ældre er vant til et aktivt socialt og fysisk liv, og det stopper jo ikke, bare fordi de får brug for pleje og hjælp i hverdagen, udtaler direktør hos RUBOW arkitekter Lars

Hetland.

 

 

 

Bedømmelseskomiteens betænkning

- Projektet udviser stor arkitektonisk kvalitet på mange niveauer og er velintegreret i en kompleks kontekst. På bedste vis løses et ambitiøst program om at skabe et nyt Generationers Frederiksberg. Ved at nedbryde skalaen på voluminet skabes et hus med høj æstetisk kvalitet i den store skala, mens der også skabes kvalitative løsninger helt ned i detaljen. Byggeriet viser på bedste vis, hvordan et hus med to meget forskellige funktioner kan få et fælles udtryk, der beriger begge aktører i huset, skriver bedømmelseskomiteen.

 

Læs mere om Offentlige Byggeprojekter