Rambøll etablerer arkitektafdeling i Aalborg

Med den ny afdeling i Aalborg har Rambøll nu arkitekter tilstede i landets tre største byer. Dermed er taget endnu et skridt på vejen mod at indfri virksomhedens ambition om at være førende rådgiver inden for integreret arkitektur- og ingeniørdesign.

 

Afdelingen etableres i Aalborg for at fremme Rambølls lokale markedstilstedeværelse inden for arkitektydelser. Det sker med afsæt i virksomhedens 2020-strategi og målsætningen om at styrke Rambølls profil med rådgivning inden for arkitektur og integreret design, hvor arkitekter, landskabsarkitekter og ingeniører arbejder side om side med fælles ansvar og fælles mål for at skabe den bedste helhedsløsning for kunden.

 

Det bliver erfarne og lokalkendte kræfter, der skal drive den målsætning i det nordjyske med Christopher Riekehr som markedsdirektør og Thomas Holm som afdelingsleder. Begge er tidligere partnere i KPF Arkitekter i Aalborg og har et betydeligt netværk og markedskendskab i byen og regionen.

 

Læs om Erhvervsbyggeri

 

- Vi skal skabe værdi for vores kunder og yde strategisk rådgivning eksempelvis omkring udvikling og optimering af areal- og bygningsmæssige muligheder. Her er det en stor fordel, at vi i Rambøll har alle de kompetencer i huset, der skal bringes i spil i forhold til planlægning og byggemodning. Bygherre får én rådgiver, der tager ansvar for alle byggeriets faser fra start til slut og dermed sikres ’value for money’, siger Christopher Riekehr, markedsdirektør for Rambøll i Aalborg. Der bliver i udgangspunktet tale om en komplet tegnestue med integreret design (arkitekt- og ingeniørydelser) på Rambølls kontor i Aalborg. En afdeling som vil indgå i et tæt fagligt og strategisk samarbejde med Rambølls arkitektafdeling i Aarhus.

 

- I udgangspunktet består den nye arkitektafdeling af otte medarbejdere, og vi forventer en fordobling næste år. For medarbejderne betyder det at arbejde med integreret design et mere vidtfavnende
arbejdsfællesskab og indsigt i andre kompetencer – en indsigt som kan give et bedre afsæt for at bringe egne kompetencer i spil og løfte dem til nye højder. Det er et motiverende spændingsfelt, som jeg er overbevist om, at mange vil føle sig tiltrukket af, siger Thomas Holm, leder af den ny afdeling, Arkitektur & Integreret Design.

 

Læs mere om Boligbyggeri

 

Med den nye afdeling tegner Rambøll sig for godt 175 arkitekter og landskabsarkitekter i Danmark
samlet set. I Norden er tallet 430, og dermed er Rambøll blandt Nordens største arkitektvirksomheder.

 

Fakta om Thomas Holm, afdelingsleder, Arkitektur & Integreret Design

Thomas Holm har været 13 år hos KPF Arkitekter i Aalborg heraf det seneste år som tegnestuechef og partner. Han har stort lokalkendskab og praktisk erfaring med projektledelse af de største byggesager i Aalborg, herunder renovering af Kildeparken samt projekter i den nye bydel, Eternitten, og i forbindelse med omdannelse af Godsbanearealet. Thomas er uddannet bygningskonstruktør og har en diplomuddannelse i projektledelse.

 

Fakta om Christopher Riekehr, markedsdirektør, Nordjylland

Christopher Riekehr har de seneste 11 år arbejdet som indehaver og partner på arkitekttegnestue, hvoraf de 8 år har været som partner i KPF Arkitekter i Aalborg. Han har stor erfaring med at deltage og påtage sig en central rolle i projektforløb, hvor den arkitektoniske kvalitet er i højsædet og løsningen optimeres i samspil med developere, ejere, lejere og myndigheder. Dette kan og vil nu ske på tværs af fag og sektorer indenfor – byggeri, transport, miljø, mv. – hvilket passer optimalt til Rambølls gode kompetencer i Aalborg. Christopher bidrager selv i skitserings- og projekteringsfasen og er således tæt på projekterne og kunderne fra start til slut. Christopher er uddannet både arkitekt MAA og bygningskonstruktør.

 

Om Rambøll

Rambøll er en førende international rådgivningsvirksomhed grundlagt i Danmark i 1945. I dag beskæftiger Rambøll over 13.000 medarbejdere. Vi har en global tilstedeværelse med en stærk repræsentation i Norden, Storbritannien, Nordamerika, Mellemøsten og Asien-Stillehavsområdet. Med knap 300 kontorer i 35 lande kombinerer Rambøll lokal erfaring med global viden for kunne bibringe samfundet inspirerende løsninger, som gør en forskel for kunder, slutbrugere og samfundet som helhed. Rambøll arbejder inden for områderne: Byggeri, transport, byudvikling, miljø, vand, energi, olie & gas samt managementrådgivning.