<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Roligt og enkelt design giver plads til oplevelser
Roligt og enkelt design giver plads til oplevelser

Roligt og enkelt design giver plads til oplevelser


Det igangværende byrumsprojekt på Kvæsthusmolen skal skabe rammerne for et mangfoldigt og folkeligt byliv midt i den mest eksklusive del af København. Den helt store styrke er det enkle design, som lader selve materialerne være i fokus og åbner op for stor fleksibilitet.

Kvæsthusprojektet er placeret mellem Nyhavn på den ene side og Frederiksstaden og Amalienborg på den anden side. Og for enden af molen befinder man sig således midt i en akse mellem Københavns Opera og Amalienborg, så det virker næsten som en underdrivelse at tale om en unik beliggenhed.

 

Et nyt samlingspunkt for byen

Kvæsthusprojektet består af et byrum og et p-anlæg, og man forventer at kunne indvie området indvies officielt til maj næste år. Projektet realiseres i en partnerskabsaftale mellem Realdania og Kulturministeriet/Det Kongelige Teater gennem Realdania Bys datterselskab Kvæsthusselskabet A/S.

 

- Livskvalitet er et nøgleord for alt, som Realdania involverer sig i, og målsætningen for Kvæsthusprojektet er at skabe oplevelser for mennesker mellem bygningerne. Det skal være et samlingspunkt med liv og mangfoldighed, og det står efter min mening ikke i kontrast til Lundgaard & Tranberg Arkitekters smukke design. Tværtimod sikrer den høje arkitektonisk kvalitet, at man kan få gode oplevelser året rundt, fortæller direktør i Kvæsthusselskabet, Ole Bach, og fortsætter:

 

- Byrummet får via sin udformning en ro og balance, som er med til at understøtte fleksibilitet fremover, da man løbende kan sætte nye aktiviteter op, som kan fjernes igen, når efterspørgslen er væk. Basis for projektets succes er den uendelige enkelthed, og det er vel og mærke en enkelthed, som er fremkommet på den anden side af stor kompleksitet.

 

”Man skal føle sig velkommen”

P-anlægget under molen sætter nye standarder for underjordisk parkering med højt til loftet, stor overskuelighed og dagslys i alle tre niveauer via et stort atrium, der forbinder anlægget med arkitekturen ovenpå. Ole Bach fortæller:

 

- Vi får et lyst og behageligt parkeringsanlæg, og det har været helt essentielt, at vi kunne starte den gode arkitektoniske oplevelse allerede, når man kører ned i p-anlægget. Så der er overensstemmelse mellem byrummet og anlægget.

 

Fastholdelse af det maritime

For Ole Bach er det vigtigt at pointere, at Kvæsthusmolen vil være et maritimt rum, hvor der skal ligge skibe til:

 

- Vi forestiller os, at skoleskibe fra hele verden kan ligge fortøjet her, hvilket bliver et smukt syn. Vi har villet fastholde det rå, maritime præg, og selvom vi har rykket træerne fra Skt. Annæ Plads helt ned ad rampen til p-anlægget, så skal der ikke stå planter på pladsen.

 

Også en naturoplevelse

Den overordnede udfordring for Kvæsthusprojektet bliver at tiltrække bylivet i de kolde måneder, og her mener arkitekt Henrik Schmidt fra Lundgaard & Tranberg Arkitekter, at udformningen af molen bliver en attraktion i sig selv:

 

- Det er et særligt sted i København, og det er faktisk den eneste mole i Københavns Havn. Folk drages af vandet, og man vil automatisk blive trukket ud på molens spids, som falder ned mod vandet. Det betyder, at man om sommeren kan sidde med fødderne i vandet, og i de kolde måneder kan man se bølgerne slå ind over molen. På den måde vil molen også være et flot syn en tåget vintermorgen.

 

Materialerne taler

Skuespilhuset er kendt for sine mørke teglsten, og ideen om at lave hele byrummet i samme materiale var således også på bordet undervejs i projekteringen, fortæller Henrik Schmidt:

 

- Kvæsthusprojektet er til stede på begge sider af bygningen, og det ville være interessant at bruge den samme mursten i stor skala, men vi kom frem til, at så ville Skuespilhuset flyde ud, og vi ønskede, at bygningen stadig står skarpt mod omgivelserne. Derfor har vi udviklet en ny, unik belægning, som også er med at introducere hele området, når man kommer gående.

 

Belægningen er gennemfarvet, mørk beton, som med sine riller ligner kæmpestore natursten, og man er bevidst gået efter det helt særlige billede af skifer og basalt.

 

- Vi har lavet MANGE prøver, og jeg vil tro, at vi kunne belægge hele molen med prøver. Men det er nødvendigt for at ramme plet, og her har vi en meget robust belægning med et naturstensudtryk, samtidig med at den vil patinere smukt. De steder, hvor folk bevæger sig, vil den blive glat og glittet, hvor det vil være mere naturbårent ude på molen, siger Henrik Schmidt.

 

Pavillonerne på molen er beklædt med tombak, som Lundgaard & Tranberg kender fra tidligere arbejder, bl.a. indgangspartiet på Gyldendal. Tombak patinerer lidt langsommere og lidt mere varieret end kobber, og materialet passer godt til eksklusiviteten i kvarteret, samtidig med det matcher det kobberbelagte scenetårn på Skuespilhuset.