<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Sådan får du styr på dine bæredygtige projektdata
annonce
Annonce

Sådan får du styr på dine bæredygtige projektdata

 

Datasikkerhed er selvfølgelig et spørgsmål, som optager mange. Også i bæredygtige projekter. Disse 3 spørgsmål går igen, når Frame taler med branchens aktører om design, styring og dokumentation af bæredygtigt byggeri. Se spørgsmål - og få virksomhedens svar.

 

 

Mød FrameBuilding Green i Forum den 31. oktober og 1. november på stand 42.til en snak om, hvordan du kan få styre og dokumenterer dit bæredygtige projekt.

 

Kan vi have sikkerhed for, at projektdata lagres sikkert?

Det er et af de mest stillede spørgsmål, når det gælder styring og dokumentation af bæredygtigt byggeri.

 

Det er helt centrale og nødvendige spørgsmål, når du overvejer en ekstern leverandør af et digitalt design, styrings- og dokumentationssystem for bæredygtigt byggeri. Sikker datahåndtering og -lagret er alfa og omega i det værktøj, Frame, som vi tilbyder. Vi lagrer derfor ikke data lokalt, men hos nogle af markedets mest anerkendte serverværter, præcis for at kunne sikre dine projektdata.

 

Vi giver dig et værktøj, hvor du ikke bare kan lagre dine projektdata sikker, men også anvende dem undervejs i dit bæredygtige projekt på en effektiv måde, så du kan optimere værdiskabelsen.

 

Hvordan det? Jo f.eks. handler det om at kunne måle og dokumentere bæredygtigheden. Det hjælper vi med ved at opstille de kriterier, du vælger for bæredygtighed.

 

Frame gør dig i stand til at måle, i hvilken grad projektet lever op til de mål, og giver dig mulighed for enkelt at uploade supplerende dokumentation. Det hele lagres sikkert og overskueligt.

 

Læs også interview med Mats Andersen, stifter og partner i den norske renderingsvirksomhed Mir: Ville du hænge den op på din væg?

 

Hvad sker der med projektdata ved projektets afslutning?

Det er det andet mest stillede spørgsmål. Du får alle projektdata i en zip-fil, så du har den samlede projektdokumentation i hus hos dig.

 

Hvordan holder vi styr på, hvad der er besluttet?

Sådan svarer vi det tredje mest stillede spørgsmål: Du får en ekstra bonus ved at bruge Frame. Programmet lagrer nemlig al projekthistorik, så du har dokumentation for hændelser og aftaler foretaget i dialog-funktionen eller i form at aftaledokumenter, som du kan uploade sammen med den øvrige projektdokumentation. Så har du alt ét sted.