<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Snart sidste frist for ansøgninger til Farveprisen 2018
annonce

Snart sidste frist for ansøgninger til Farveprisen 2018

 Farveprisen 2017 gik til "Det Røde Bånd" i Aalborg. Foto: Flügger/ MurMal

 

Prisen uddeles hvert år til projekter, hvor man har anvendt farver på nyskabende vis – som kunst eller kommunikation i byggeriet.

 

Danske Malermestre og Kirsten og Freddy Johansens Fond ønsker at hædre og belønne bygherrer, arkitekter, udførende og andre, der har udført anerkendelsesværdige farvesætninger i dansk byggeri.

Der lægges vægt på, at farvesætningen er indarbejdet i projektet på lige fod med arkitektur,

materialevalg, inventar mv. Endvidere lægges der vægt på, at farvesætningen:

 

  • Er innovativ og gennemtænkt
  • Viser mod hos bygherren/den skabende
  • Fortæller en historie
  • Udfordrer brugerne
  • Kan tjene som inspiration for andre.

 

Læs interview med svenske Karl Johan Bertilsson fra NCS Colour Academy: ”Farve-trends bør baseres på rationelle analyser”

 

Modtagere af Farveprisen 2017 samt formand for Farvepriskomiteen. Foto: Lars Horn

 

Bedømmelseskomite og prisuddeling:

Bedømmelseskomiteen består af personer fra Danske Malermestre, Kunstakademiets Arkitektskole, Danske Ark, Bygherreforeningen og Akademiraadet. Prisen uddeles kun såfremt bedømmelseskomiteen vurderer, at der er projekter, der er værdige hertil. Der kan uddeles priser for en samlet sum af 150.000 kr. årligt. Prisuddelingen finder sted tirsdag den 8. maj 2018.                

 

Ansøgningskriterier:

Ansøgningen skal indeholde en dokumenteret beskrivelse og en visualisering af det konkrete projekt bilagt billedmateriale, hvor ideen bag farvesætningen fremgår. Ansøgningen skal desuden indeholde en begrundelse for, hvorfor det konkrete projekt bør komme i betragtning.

 

Ansøgningen sendes til:

sekretariatet@malermestre.dk

mrk. Farveprisen 2018.

 

På www.malermestre.dk kan du læse mere og rekvirere brochuren: »Farveprisen 2018«.

                              

Læs mere om Messer og Events

 

Du er også velkommen til at rette kontakt til direktør Ole Draborg, Danske Malermestre på tlf. 32630370 for yderligere oplysninger.

 

Ansøgningen skal være bedømmelseskomiteen i hænde senest

fredag den 2. februar 2018 kl. 12.00.

 

Læs mere om Maling