Annonce

Spar på energien, når kontoret står tomt

 

Lindab Pascal indeklimaløsning er både energibesparende og den enkle vej til at opnå et godt indeklima.


Bæredygtige løsninger med lavt energiforbrug og et godt indeklima vægter højt, når der bygges nye erhvervsbygninger eller de gamle renoveres. Ingen støj, ingen træk, god luftkvalitet og en behagelig temperatur kendetegner et godt indeklima, og når det fungerer lægger man sjældent mærke til det.

Lindabs VAV-løsning Lindab Pascal er et godt bud på en energivenlig løsning, der samtidig tilgodeser indeklimaet.

 

- I erkendelsen af at energianvendelsen i bygninger udgør over 40 % af Europas CO2 -forbrug, samt at undersøgelser af moderne kontorbygninger viste, at de ansatte kun opholder sig 50-70 % af den daglige arbejdstid i kontorlokalerne, var der mange gode grunde til at udvikle en løsning som Lindab Pascal, der samtidig er designet med det formål at forenkle og optimere alle faser af byggeprocessen – fra projektering til drift, forklarer produktchef hos Lindab A/S, Niels Mulvad og tilføjer, at der ligger 30 års erfaring med ventilationsløsninger og masser af knowhow i en Lindab Pascal indeklimaløsning.


Kontor med individuel regulering
Et VAV-system sparer generelt megen af den energi, der anvendes til transport og køling af luften. Lindab Pascal går skridtet videre med følere i rummene, der registrerer, om der er mennesker i lokalet. Hvis rummet er tomt, skifter systemet til en stand-by ventilering, og når der igen er mennesker i lokalet hæves luftmængden atter til det nødvendige niveau. Og det er muligt at sænke energiforbruget yderligere, da Lindab Pascal i stedet for en traditionel trykregulering har en funktion til ventilatoroptimering, der kontrollerer ventilatorens hastighed for både indblæsnings- og udsugningsluften (fan optimizer).

 

Systemet aflæser alle spjældpositioner på rumniveau for at sikre, at der er tilstrækkeligt med luft tilgængeligt i alle rum, men sørger samtidig for at ventilatoren ikke leverer mere tryk end nødvendigt. Der er på samme tid mulighed for individuel regulering af indeklimaet på det enkelte kontor.  Lindab Pascals centrale styre-enhed kan detektere, hvis der i en periode er stillestående spjæld og give alarm, for herved at sikre et optimalt indeklima.

 

Læs mere om Ventilation og Indeklima

 

Bæredygtig løsning uden støj
- Vi har leveret Lindab Pascal indeklimaløsninger til DGNB certificerede byggerier, da løsningen er pointgivende. Man opnår en god luftkvalitet, der er hverken støj eller træk fra diffusorerne i loftet, og endelig er der som nævnt et meget lavt energiforbrug. Løsningen er sammensat af standard komponenter og -programmer, hvilket gør det nemt i forhold til montage, og så kan installation og commisioning foretages af personer uden speciel IT ekspertise, siger Niels Mulvad.

 

 

Lindab Pascal har været på markedet i nogle år, og det forbedres løbende. Systemet anvendes allerede i mange byggerier og egner sig til både kontorer, sygehuse, skoler og offentlige bygninger. Det kan også nemt etableres i en eksisterende bygning, da kanaldimensioneringen ikke er så kritisk, som i ”gamle” trykstyrede systemer.