<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Sportsarena i svævende geometri

Sportsarena i svævende geometri

 

 

Odenses nye cykel- og atletikarena udfolder sig under en udspændt letvægtsmembran, der bringer dagslys ind over banerne og skaber et karakteristisk landskabeligt pejlemærke. Visionen bag arenaen, der er tegnet af Mikkelsen Arkitekter, har bl.a. været at etablere et nyt regionalt idrætscentrum.     

 

Tekst af Martin Fogt Pollas Rønberg

 

Odense Kommune kunne medio januar indvie byens nye cykel- og atletikarena, der er tegnet af Mikkelsen Arkitekter og opført i samarbejde med Odense Cykel- og Atletikklub, Populous, Buro Happold og Rambøll. Byggeriet omfatter ca. 7.200 m2 fordelt på faciliteter til bl.a. banecykling og atletik og overdækkes af en oval letvægtsmembran. Membranen lader daglyset passere ind uden at blænde arenaens brugere, medens kunstlys indefra om natten oplyser bygningen som en lysende larve der smukt føjer sig i landskabet.

 

 

Skal indfri stort potentiale

- Vores ønske var, at den nye arena skulle efterkomme byens behov for tidssvarende indendørs faciliteter til cykling og atletik samlet på ét sted. Men samtidig skulle arenaen kunne fungere som et trækplaster ikke bare for byens borgere, men som minimum for hele regionen, fortæller by- og kulturrådmand i Odense Kommune, Jane Jegind (V). Hun fortsætter:

 

- For mig er dette projekt et bevis på, at vi i Odense tænker hele vejen rundt, når vi snakker sport. Selv om cykling og atletik er smallere sportsgrene end f.eks. håndbold og fodbold, har de et kæmpepotentiale med mulighed for god synergi i form af f.eks. triatlon. Derfor er vi også glade for, at vi nu kan slå dørene op for en fantastisk flot ny bygning, som vil komme både børn, unge og ældre til gode i rigtig mange år fremover.

 

 

Enkel geometrisk form

Det ambitiøse projekt, som i alt har kostet ca. 73 mio. kr., er blevet realiseret inden for stramme økonomiske rammer og på baggrund af tæt dialog med Odense Cykel- og Atletikklub og de øvrige brugerrepræsentanter.  Den integrerede designproces har desuden haft som afsæt, at atleternes brugsmønstre, mikroklimatiske behov samt arkitekturen er gensidigt afhængige og skal behandles som et samlet hele.

 

Mikkelsen Arkitekter valgte derfor at arbejde ud fra en letvægtsmembran-løsning baseret på en let stålkonstruktion udformet som et torus-udsnit. Den enkle geometriske udformning gjorde det muligt at minimere konstruktionens vægt og materialeforbrug, ligesom den optimerede pladsen i arenaen via stålspærrenes lange spænd. Bl.a. kunne arkitekterne effektivisere selve projekteringsfasen, idet alle spær kunne beskrives med den samme matematiske formel, hvilket gjorde dimensioneringen enklere.

 

 

En imponerende bedrift

- Arkitektonisk og teknisk er arenaen en imponerende bedrift, ikke mindst på grund af membranens store spænd og de helt søjlefrie banearealer. Bygningen egner sig dermed til fremover at danne ramme om både de daglige idrætsaktiviteter, men også større events, shows og f.eks. skoleturneringer, forklarer Jane Jegind og uddyber:

 

- Mange vil opleve, hvor fantastisk det er at have fået det her sted som supplement til byens øvrige sportsfaciliteter. Kommunen gør bl.a. en stor indsats over for børn og unge i forhold til cykling, motion og bevægelse, og vi håber, at den nye arena får det tætte samarbejde mellem skolerne, idrætsklubberne og de frivillige til at blomstre endnu mere, understreger hun. 

 

 

Viden som generator for udvikling

Mikkelsen Arkitekter blev stiftet i 2012 af arkitekt maa Stig Mikkelsen, og tegnestuen, der bl.a. har tegnet Det Kgl. Bibliotek på Københavns Universitet Amager og Rambølls nye hovedsæde i Ørestad, omfatter i dag 30 medarbejdere. Stig Mikkelsen fortæller om tegnestuens tilgang til sine projekter:

 

- Med afsæt i den konkrete situation går vi til opgaven med både ydmyghed og høje ambitioner for det endelige resultat og de rammer for liv og aktivitet, som det hele skal ende med. Vi har på tegnestuen en innovativ tilgang og deltager bl.a. i forskningsprojekter og faglige netværk, og vi bruger i høj grad viden om bæredygtighed og ny teknologi som generator for udviklingen af ny arkitektur. 

 

Ud over den nye cykel- og atletikarena for Odense Kommune er Mikkelsen Arkitekter bl.a. involveret i Bispebjerg Nyt Hospital og Ny Psykiatri Laboratorie og Logistikbygning (sammen med WHR og Alectia), DTU Systembiologis nye laboratoriebygning (med Moe og Aarhus-arkitekterne) samt den såkaldte ’Damesalen’ (med EKJ) på Københavns Universitet, der opføres oven på en eksisterende bygning. Tegnestuen er desuden lokal