<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Træ er ikke bare bæredygtigt, fordi det er træ
Annonce

Træ er ikke bare bæredygtigt, fordi det er træ

Den uendelige bro, Aarhus, opført i FSC-certificeret sibirisk lærk. Foto af Gjøde & Povlsgaard Arkitekter

 

 

De fleste er heldigvis enige om, at vi skal bygge mere i træ. Træ er et fantastisk materiale med mange gode egenskaber og har en stærk bæredygtighedsprofil. Midt i ”træbegejstringen” må vi dog ikke glemme, at træ ikke bare er bæredygtigt, fordi det er træ. Det er det først, når vi har stillet krav til de forhold, det er vokset op og fældet under.

 

Indlæg af FSC Danmark

 

FSC Danmark bakker op om de mange initiativer, der skal fremme brugen af træ i dansk byggeri og byggeri i det hele taget. Eksempelvis har innovationsnetværket InnoBYG gennem forskellige tiltag gjort et stort arbejde og ligeledes Træinformation. Der kan nævnes mange.

 

Bæredygtigt træ handler ikke kun om antallet af træer

FSC Danmark har i mange år arbejdet aktivt for at udbrede brugen af dokumenterbart bæredygtigt træ både i offentlig og privat regi og hjulpet blandt andet bygherrer og rådgivere med at sikre troværdig dokumentation gennem brug af FSC-certificerede byggematerialer. Ifølge organisationen bliver bæredygtigt træ som begreb ofte reduceret til, hvor mange træer der står i skoven, og det er utilstrækkeligt.

 

- Vi må ikke glemme, at vi skal stille krav til, at det træ, vi bruger i byggeriet, har en bæredygtig oprindelse. Ellers kan vi slet ikke tale om træ som en bæredygtig ressource. Og vi må ikke reducere bæredygtighedskravene til blot at handle om, hvor mange træer, der står i skoven, siger Morten Hadsund Brodde, Rådgiver og Relation Manager i FSC Danmark.

 

Læs mere om Træ & Tømmer

 

Hvilken slags bæredygtighed skal vi kræve?

FSC sikrer og dokumenterer, at skove er bæredygtigt og ansvarligt drevet, når det gælder sociale, økonomiske og miljømæssige forhold. Det betyder, at træ fra FSC-certificerede skove eksempelvis er underlagt krav om bestemte arbejdsforhold såsom mindsteløn og ordentligt sikkerhedsudstyr for skovarbejderne. Det betyder også, at der er taget hensyn til skovens dyr og stillet krav om beskyttelse af sjældne, truede og udrydningstruede arter og deres levesteder. Men FSC sikrer også, at 5 % af skovene udlægges til urørt skov, det vil sige fredes, hvilket gavner biodiversiteten. Og så sikrer FSC naturligvis også, at hugsten ikke overgår tilvæksten af træer i skovene. FSC’s krav går længere end de nationale skovlove, men er et kompromis mellem økonomiske, sociale og miljømæssige interessenter.

 

Når man stiller krav om og bruger FSC-certificerede byggematerialer, kan man derfor med god grund sige, at træet i materialerne har en bæredygtig oprindelse, en grundpille for at hævde, at træ generelt har en stærk bæredygtighedsprofil.

 

Hvad er der på spil?  

Det er ikke uden grund, at det er vigtigt og afgørende at stille krav til træmaterialers oprindelse. Selvom en overvejende del af det træ, der bruges i dansk byggeri, stammer fra Europa og i særdelshed Nordeuropa, så har bæredygtighedskravene i vores verdensdel deres berettigelse.

 

- Afskovningsproblematikkerne er forskellige fra verdensdel til verdensdel og i forskellige regioner. Ofte forbindes problematikkerne med de tropiske skove, men mange problematikker er også gældende på vores breddegrader, hvor særligt skovenes biodiversitet er i tilbagegang, og få lande har sikret biodiversitet via lovgivning, siger Kristian Jørgensen, Miljøfaglig medarbejder og projektkoordinator hos FSC Danmark, og fortsætter:

 

- Alene i EU forventes en stigning på 36 % eller mere i forbruget af træprodukter frem mod 2030 blandt andet på grund af efterspørgslen på træ fra byggesektoren og nye sektorer. Bæredygtighedshensyn i skovbruget har aldrig været mere presserende, her inden det biobaserede samfund for alvor ruller sig ud.

 

Karolinelunden, Aalborg, opført i FSC-certificeret konstruktionstræ. Foto af Lund & Staun