<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> URBAN POWER vinder international konkurrence om bæredygtigt boligbyggeri
annonce

URBAN POWER vinder international konkurrence om bæredygtigt boligbyggeri

 

Den danske tegnestue vinder en åben international konkurrence om eksperimenterende boligbyggeri i træ i Hamar, Norge. Blandt hele 44 forslag fra hele Europa er det URBAN POWERs forslag til en udbygning på Ankerhagen i Hamar, der er kåret som vinder.

 

 

Projektet er et eksperimenterende boligbyggeri, udført helt i træ og indarbejdet i det norske landskab. Mangfoldighed, bæredygtighed, sociale relationer og en god integration i landskabet og det omkringliggende kvarter, har været afgørende parametre i vinderforslaget.

 

Det er anden gang i træk at URBAN POWER vinder en åben international konkurrence i Norge. Sidste år vandt tegnestuen nemlig et stort byudviklingsprojekt på Huntonstranda i Gjøvik. Begge projekter ligger ved Norges største sø Mjøsa i et område der er i god vækst, og tegnestuen har dermed for alvor fået hul igennem på det Norske marked.

 

Læs også: Interview med arkitekt om Klaus Toustrup fra CF Møller om træets rolle i byggebranchen

 

Det er netop URBAN POWERs holistiske tilgang til byggeriet og byudviklingen, der har været en afgørende faktor for successen i de norske projekter. Bygninger, byrum, landskab, klimasikring og sammenhængen med den omkringliggende by sammentænkes nøje i projekterne og skaber dermed merværdi for både kommende beboere, de omkringliggende kvarterer og byen som helhed.

 

Tegnestuen satser nu for alvor på bæredygtigt DGNB-certificeret træbyggeri. Træet er neutralt i CO2 regnskabet og har rigtig mange fordele, både i forhold til indeklima, transport og cirkulær økonomi. Derudover håber tegnestuen at vi også bliver bedre til at tage træbyggeriet til os herhjemme i Danmark, hvor vi langt hen ad vejen stadig tænker meget traditionelt i forhold til vores boligbyggeri.

 

 

Fakta:

- Konkurrencen om udviklingen af Ankerhagen i Hamar er en åben konkurrence udskrevet af Hamar Kommune.

- Konkurrenceområdet udgør i alt 20.000 m2, der bebygges med omkring 200 boliger.

- Grunden ejes i dag af Hamar Kommune.

- Fremadrettet skal URBAN POWER bistå kommunen med at udvikle projektet samt realisere de 200 boliger.

- URBAN POWER projekterer i øjeblikket Den Internationale Højskole i Helsingør, der bliver et DGNB-certificeret træbyggeri. Et af de første certificerede undervisningsbyggerier i Danmark.