<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Vælg en diskret og effektiv varmepumpe til hjemmet
Annonce

Vælg en diskret og effektiv varmepumpe til hjemmet

 

Mange forbinder straks ordet varmepumpe med en stor, larmende metalboks som bliver monteret på hjemmets fine facade. Bare tanken om den konstante brummen og summen kan få de fleste husejere til at takke nej. Men faktum er, at teknologien har ændret sig meget, siden de første varmepumper blev lanceret for år tilbage. Det betyder at den karakteristiske ”summen” er minimeret og at varmepumpens design er blevet mere diskret. Samtidig er varmepumpen et godt alternativt til energikilder såsom olie, el eller naturgas, og en varmepumpe luft til vand kan i langt de fleste tilfælde tilbyde en billigere og ligeså effektiv opvarmning som alternativerne.

 

Hvilken type varmepumpe skal man vælge?

Der findes flere typer af varmepumper, som på hver deres måde udnytter de omkringliggende ressourcer. Her findes der både luft til luft varmepumper og luft til vand varmepumper. Ved en luft til vand varmepumpe suges luften udenfor ind i maskinen, hvorefter den omdannes til energi. Denne løsning kaldes også for en totalløsning, da den sikrer både varme i hjemmet og varmt vand i hanerne. Det eneste du her bør være opmærksom på er, at for at varmepumpen kan yde optimalt, skal huset være velisoleret. Ligeledes er det værd at undersøge, såfremt du har fjernvarme, om en varmepumpe økonomisk er den rigtige løsning for dig. Men for langt de fleste danskere, hvis hjem opvarmes ved olie, el eller naturgas, vil en varmepumpe være en økonomisk fordel. En varmepumpe producerer nemlig op til tre gange så meget energi, som den forbruger.

 

Det tekniske bag

En luft til vand varmepumpe består af en udedel som monteres udendørs samt en indendørs tank. Udedelen består af en ventilator, der leder luften udenfor hen til et køleelement, hvorefter energien fra luften optages i en kølevæske. Det er denne kølevæske som gennem komprimering, omdannes til varme. Den indendørs tank opbevarer vandet.