<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Akustik - PRODUKTINDEKS - BYGGERI+arkitektur

Akustik

God akustik har afgørende betydning for indlæringsevne og effektivitet, men også for vores generelle sundhed og trivsel, og derfor er der stor fokus på området.