<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Stoejskaermens fundament er altafgoerende for den stabile konstruktion
Absorb

Annonce

Støjskærmens fundament er altafgørende for den stabile konstruktion

Det rigtige forarbejde sikrer løsninger, der kan holde i årtier – det ved man hos Scan Convert, som altid benytter sig af boreprøver, geoteknisk viden og 3D-baserede CAD-systemer. Det sikrer den rette fundering af f.eks. støjskærme.

 

Tekst af Tim Panduro

 

 

A - 61851Jes Bo Rennebod

Når eleverne her i 2022 kan tage det splinterny tekniske gymnasium TEC- H.C. Ørsted-Gymnasiet i Lyngby i brug, kan de blandt andet glæde sig over, at støjen fra motorvejen ikke kommer til at genere undervisningen. Den fynske virksomhed Scan Convert har leveret en støjdæmpning, der strækker sig i op i ti meters højde.

 

Virksomheden har færdiggjort projektet, der blev afbrudt, da den oprindelige entreprenør på skolebyggeriet gik konkurs. Støjskærmen er udført i Scan Converts eget koncept Absorb, der kan specialtilpasses. Hos Scan Convert er ejer og projektleder Jes Bo Rennebod glad for at have overdraget et vellykket projekt, der også inkluderer en bygningsintegreret afstivning på det stål, der er støbt inde i selve bygningen. 

 

-Vi har stor ekspertise i komplekse udfordringer. Undervejs har vi vejledt rådgiver og entreprenør i korrekt udførelse af både stålkonstruktionen og støjskærmsentreprisen, der begge var igangsat, da vi overtog, siger han. Fundamentet er afgørende Behovet for støjskærme er stigende i Danmark i takt med, at de store byer bliver mere tætbyggede, og landsdækkende infrastrukturprojekter ruller ud. Men det er langt fra nok at smide støjabsorberende plader op langs en vej, understreger Jes Bo Rennebod:

B - 105 meters skærm 20200610_102523 - beskårert105 meters skærm

 

 

-Fundamentet er altafgørende for en holdbar støjskærm, og det er ikke altid, at bygherre eller entreprenør er opmærksom på det. Man kan hurtigt blive snydt af en billig løsning. Vores kompetence er, at vi tænker os om på kundens vegne, siger han. Hos Scan Convert bruger man boreprøver, geoteknisk viden og 3D-baserede CAD-systemer. Det giver fuld kontrol med processen, dokumentation samtidig med at sikre den rette fundering.

 

Scan Converts resultater taler for sig selv – virksomheden er ofte med på højt specialiserede projekter. Til en ny politiskole i Vejle udviklede de en unik løsning, der både er klatresikker og lever op til de helt særlige sikkerhedsforhold. Samtidig har virksomheden fokus på bæredygtighed og en grøn bundlinje.

 

- Vi har blandet andet udviklet bæredygtige støjskærme baseret på restprodukter fra vindmøllevinger samt restprodukter fra den plastbearbejdende industri. Kassetterne er designet til opmagasinering af affald, der er fuldt sporbart, siger Jes Bo Rennebod.

 

Læs også: Nu skal indsatsen mod trafikstøj skærpes

 

Viden og varige løsninger For tiden laver virksomheden skilte- og vejportaler samt støjskærme til Hovedstadens Letbane. Jes Bo Rennebod er ikke i tvivl om, at Scan Converts ekspertise gør, at der landes opgaver for næsen af konkurrenter.

 

- Vi løser opgaverne, så de holder efter femårs-synet. Når vi byder ind på en opgave, er vi i stand til at forprojektere og lave et projektgrundlag på fundering og stål, så bygherre på forhånd ved, hvad tingene koster, og hvordan de bliver udført, siger han.

 

 

Jes Bo Rennebod oplever, at der tit bliver slået op i tabeller frem for at lave en reel beregning på eksempelvis stålets styrke i forhold til anvendelsen:

 

- I særdeleshed i forbindelse med støjskærme og vejportaler, ser vi ofte, at forarbejdet med forprojektering til en udbudsopgave helt udelades og i bedste fald baseres på ’guesstimates’ fra tidligere opgaver … hvor forudsætninger og jordbundsforhold ikke kan sammenlignes.

 

Projekteringen udføres først efter, at opgaven er vundet – og så kan problemerne starte for at få økonomien til at hænge sammen.

 

C - 20210222_092143

 

Han påpeger, at totalentreprenøren kan ende med at stå med ansvar for ganske store beløb i bod eller dekort, og at der alt for sjældent er egentlig tredjepartskontrol.

 

- Det må være bedre for alle parter at få svagheder og risici frem i lyset, inden byggeopgaven går i gang, siger han, Scan Convert opererer med rådgiveransvar og har tegnet forsikringer, der dækker kunderne hele vejen rundt. Man har haft fokus på fuld dokumentation og sporbarhed længe før, der kom lovkrav på området.
 
 

- For os handler det om sikkerhed, tryghed og troværdighed i forhold til kunderne og til slutresultatet, siger Jes Bo Rennebod.

 

Læs også: Steen Elsted Andersen, Thornton Tomasetti: Fremtidens facade kræver mere kreativ tænkning

 

Kontaktinformation
Scan Convert A/S
Svendsagervej 8
5240 Odense NØ
Tlf:66 10 91 01
Email: