<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> H jere krav til midlertidig genhusning
.-.
Højere krav til midlertidig genhusning

Annonce

Højere krav til midlertidig genhusning

 

 


Der er vinket endegyldigt farvel til gammeldags barakagtige løsninger, når det gælder midlertidig genhusning. I dag forventer markedet langt mere moderne, behagelige og kombinérbare løsninger til f.eks. virksomhedskontorer – løsninger, der til enhver tid lever op til det gældende bygningsreglement.
 

Tekst af Rune H. Jensen

 

Når private virksomheder eller offentlige institutioner bygger om eller har brug for udvidelser af arbejdspladserne, er midlertidig genhusning med moderne kontorløsninger efterhånden blevet en anerkendt løsning. Hos Cramo Adapteo mærker man tydeligt, at både lovkravene til og kundebehovet for modulært letbyggeri generelt er større end nogensinde anno 2017:

 

En ny tids genhusning
- Ingen tvivl om, at markedet vokser i disse år, og det skyldes jo også, at løsningerne er meget bedre i dag. For 30 år siden bestod midlertidig genhusning mere i gammeldags skure, containere eller barakker, men i dag opfylder vores modulære byggeri altid alle krav i byggereglementerne – også til permanent byggeri. Hver gang vi sætter noget op, sker det jo i forhold til det gældende bygningsreglement, og vi har mange eksempler på kunder, der oplever, at genhusningen faktisk er bedre, end de forhold de kom fra, siger Mads Blom, direktør Cramo Adapteo.


Det tidssvarende og CE-mærkede modulære byggeri fra virksomheden kan således ifølge Cramo Adapteo give svar på tiltale i forhold til så væsentlige parametre såsom behageligt arbejdsmiljø, moderne design, funktionalitet og energieffektivitet. De tidssvarende modulsystemer består i princippet af standardenheder, der kan sammensættes efter behov og omdannes til de ønskede indretningsmæssige arbejdslokaler med f.eks. konferencelokaler i forskellige størrelser, kantine, køkken, badefaciliteter osv.

 

 

Læs mere om Pavilloner og Modulbyggeri

 

Fleksibilitet er alfa og omega

Det er med andre ord fleksible løsninger baseret på et gennemtænkt koncept, der også kan opgraderes til og bygges efter samme standarder som permanente bygninger. Energimæssigt leveres opvarmningen til et system fra Cramo Adapteo som C90 med enten termostatstyrede el-radiatorer eller et vandbåret varmesystem, og der kan integreres solceller. Systemet har desuden flerlagsisolering, varmevekslere og lyssensorer, der alt sammen skal befordre et behageligt arbejdsmiljø, ligesom det er muligt at opstille løsningen i tre etager med elevator.
 

- Det giver nogle meget behagelig og funktionelle lokaler med en klassisk arkitektur, der hovedsageligt er lavet af træ. Samtidig er de meget fleksible i forhold til anvendelsesmuligheder, og man kan geare op eller ned, hvis der f.eks. sker ændret funktionalitet over en lang periode, hvilket igen er besparende økonomisk set. Og så er vi i stand til en meget hurtig levering, da vi er lagerførende, fortæller Mads Blom.

 

I juni måned opkøbte Cramo Adapteo Just Pavillon, hvilket har medført yderligere et modulsystem, og i juli frasolgte virksomheden sin maskindel med henblik på et forøget fokus på modulforretningen via Cramo-koncernens nye ”Shape & Share”-strategi, der skal føre til betragtelig vækst over de kommende år på det danske marked.

Kontaktinformation
Adapteo
Greve Main 33
2670 Greve
Tlf:+45 70 90 90 40
Email:   info.dk@adapteo.com
H-jere-krav-til-midlertidig-genhusning