<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Markant stigende eftersp rgsel p midlertidige boliger
Markant stigende efterspørgsel på midlertidige boliger

Annonce

Markant stigende efterspørgsel på midlertidige boliger

 

 

Flere kommuner benytte pavilloner, når skoler skal saneres for skimmelsvamp eller plejecentres kapacitet skal udbygges. Fleksibilitet og et rigtig godt indeklima er afgørende faktorer, lyder det fra Cramo Adapteo A/S, der står bag mange af pavillonerne.

 

Tekst af Frank Ulstrup

 

Der var engang, hvor pavilloner blev betragtet på linje med barakker og skurvogne. Fugt, kulde og i det hele taget dårligt indeklima var det, de fleste associerede med en midlertidig pavillon.

 

Men siden dengang er der sket rigtig meget på området, og i dag lever en midlertidige bolig op til de gældende standarder for permanent bygger.

 

Det betyder, bl.a. at pavillonerne er udstyret med store vinduer, akustiklofter og centrale ventilationsanlæg, der i mange tilfælde skaber et bedre indeklima en det, der kan opnås i den oprindelige og nyrenoverede bygning.

 

Det siger salgschef i Cramo Adapteo A/S, Anne Adstofte.

 

- Ja, smiler hun – det er faktisk en bemærkning, vi ofte hører – fx fra elever og lærere, der midlertidigt har været genhuset i vores pavilloner, mens deres skole blev saneret for skimmelsvamp. De er rigtigt glade for både lys, lyd og luft i vores pavilloner.

 

Læs mere om Indeklima

 

Flere patienter i kommunale pavilloner

Cramo Adapteo A/S, der er repræsenteret i syv lande, mærker også en stigende efterspørgsel fra en anden kant, fortæller Anne Adstofte.

 

- I takt med at patienter i dag ligger kortere tid på hospitalerne, har mange kommuner et akut behov for at udbygge deres plejecentre. Og her har man i høj grad også fået øjnene op for, at vi hurtigt kan levere rigtig gode- og handicapvenlige boliger. Derud over sætter både kommunerne, og ikke mindst de ældre patienter stor pris på, at pavillonerne typisk sættes op i deres nærmiljø. Det giver mindre transport, og skaber også en tryghed, som mange er glade for.


 
 

Læs mere om Pavilloner og Moduler

 

Spørger man Anne Adstofte om betydningen af det ændrede syn på pavilloner, peger hun nogle år frem i tiden.

 

- I dag bruges pavilloner jo typisk i forbindelse med renovering af eksisterende bygninger. Men jeg kan godt forestille mig, at det vil ændre sig i fremtiden, så man i højere grad benytter dem som led i en mere fleksibel byudvikling. Det kunne f.eks. være ved at etablere en hel bydel med både permanent og midlertidigt byggeri. i form af f.eks. studieboliger, skoler, børnehaver og plejecentre. Det er her behovet for kapacitet svinger mest, og derfor også her, det er mest hensigtsmæssigt med noget midlertidigt.

 

 

Kontaktinformation
Adapteo
Greve Main 33
2670 Greve
Tlf:+45 70 90 90 40
Email:   info.dk@adapteo.com
Markant-stigende-eftersp-rgsel-p--midlertidige-boliger