<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Midlertidige pavilloner en del af tids nden
.-.
Midlertidige pavilloner - en del af tidsånden?

Annonce

Midlertidige pavilloner - en del af tidsånden?

 

 

De skyder op over alt, og er måske en del af et større tendens, hvor effektiv ressourceudnyttelse og ansvarlighed er kodeord.

 

Tekst af Frank Ulstrup

 

Hvis en kommune har svært ved at forudsige behovet for vuggestue- og børnehavepladser mere end to – tre år ud i fremtiden, er midlertidige og fleksible byggerier selvfølgelig en oplagt løsning.

 

På den måde undgår man at stå med en masse tomme kvadratmeter den dag, hvor fødselstallet pludselig går ned.

 

Spørgsmålet er så, hvorfor det rationale tilsyneladende først for alvor er slået igennem de seneste år.

 

I Cramo Adapteo A/S, der leverer rigtig mange af de midlertidige pavilloner i Danmark, har man flere mulige svar.

 

- Et af dem er selvfølgelig, at der er sket rigtig meget med pavilloner, som i dag er udstyret med store vinduer, akustiklofter og centrale ventilationsanlæg. Dermed tilbyder de i mange tilfælde et bedre indeklima, end den eksisterende bygningsmasse, siger Head of Projects, Ina Hertz Kristensen.

 

Men hun peger også på en anden forklaring, der måske mere har med tidsånden at gøre.

 

-Vi er også blevet meget mere bevidste om, at der ikke er uendeligt med ressourcer, og at vi skal passe på vores miljø. Det tror jeg har været med til at øge efterspørgslen på fleksible og mere bæredygtige løsninger. Det er jo også det, der er tanken bag deleøkonomi, som er oppe i tiden – man vil ikke have noget til at stå, som man ikke bruger.



 

Læs mere om Pavilloner og Moduler

 

Hurtigt, fleksibelt og bæredygtigt

Ina Hertz Kristensen peger på Aalborg Kommune som et godt eksempel. Her har man for en længere årrække lejet et antal pavilloner hos Cramo Adapteo, som man flytter fra institution til institution efterhånden, som behovet opstår.

 

-De er helt klart forgængere på det her felt, og nyder godt af den store fleksibilitet, som løsningen tilbyder.

 

Andre steder som f.eks. i Haderslev og Silkeborg, kalder man pavillonerne ind i lidt mere akutte situationer.

 

I Haderslev drejede det sig f.eks. om en skole, som netop er saneret for skimmelsvamp, og hvor Cramo Adapteo i løbet af kort tid etablerede 22 midlertidige klasseværelser på sammenlagt 1200 m2.

 

Og i Silkeborg har man netop - med et fingerknips – fået en helt ny børneinstitution af pavilloner, samtidig med, at man har udvidet en eksisterende institution.

 

Og netop det, at der ikke går lang tid fra at beslutningen er taget, og til at den midlertidige bygning kan tages i brug, tiltaler også mange.

 

-Vi står jo for det hele, lige fra ansøgning om byggetilladelse over projektering og indretning og til drift. Det er i bund og grund et nøglefærdigt byggeri, hvor man bare skal flytte ind, og hvor man kan fraflytte når behovet ikke er der længere, siger Ina Hertz Kristensen.

Kontaktinformation
Adapteo
Greve Main 33
2670 Greve
Tlf:+45 70 90 90 40
Email:   info.dk@adapteo.com
Midlertidige-pavilloner---en-del-af-tids-nden-