<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Modul r fleksibilitet
Modulær fleksibilitet

Annonce

Modulær fleksibilitet

Direktøren for Cramo Adapteo, Mads Blom, vil på Ejendomsmessen fortælle om udviklingen indenfor midlertidige boliger. Med en hurtig installation og en kvalitet, der ligger milevidt fra fortidens skurvogne, kan de midlertidige boliger vise sig som en effektiv løsning på nogle af fremtiden boligudfordringer.

 

Tekst af Alexander Tengbjerg

 

Der har de seneste år været et stort fokus på behovet for midlertidige boliger først foranlediget af flygtningestrømmene, sidenhen af de studerendes akutte boligmangel.

Grunden til, at man ikke i højere grad har benyttet midlertidige boliger til at løse de førnævnte udfordringer, skyldes blandt andet, at lovgivningen og til tider opfattelsen af boligernes kvalitet er forældet:

 

- Der har foregået en stor udvikling indenfor kvaliteten af de midlertidige boliger. På blot ti år er man gået fra skurvogne til hvad, der bedst kan betegnes som et modulært letbyggeri, hvis man kigger på de materialer, der benyttes og den overordnede kvalitet. Men til trods for kvaliteten er beboelsesmodulerne stadig hurtige at sætte op og fjerne igen, fortæller Mads Blom.

 

Læs mere om Fagmesser og Events

 

Lovændring kan løse boligmanglen

Lige nu er det især de studerende, der for alvor kan mærke boligmanglen, men det kræver en lovændring før, at problemet for alvor kan afhjælpes:

 

- Holdbarheden på vores beboelsesmoduler er minimum 20 år, men man må kun leje dem ud i perioder af fem år, hvilket gør, at lejen vil overstige de studerendes stramme budget. Men hvis man ændrede loven til, at man kunne leje dem ud i ti år til studerende, villet lejeudgifterne falde dramatisk, som følge af en meget lavere månedlig påvirkning af levering- og installationsomkostninger, uddyber Mads Blom

 

Skaleres efter behov

Med de midlertidige moduler, som Cramo Adapteo leverer og udvikler, kan man skræddersy boligfællesskaber, kontorer og institutioner efter ønske. Hvis behovene med tiden ændres, kan modulære enheder udskiftes eller tilføres med det samme. I al sin enkelhed kan modulernes fleksibilitet sammenlignes med store byggeklodser, der kan sammensættes og skilles ad efter behov.

 

Mads Blom fortæller om mere om udviklingen indenfor midlertidige boliger på Ejendomsmessen 29-30 marts i Bellacenter, og Cramo Adapteo fremviser et af deres beboelsesmoduler.

 

Læs mere om Ejendomsmessen her

 

 

 

Kontaktinformation
Adapteo
Greve Main 33
2670 Greve
Tlf:+45 70 90 90 40
Email:   info.dk@adapteo.com
Modul-r-fleksibilitet