<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Trov rdighed giver Cramo A S sorte tal
Troværdighed giver Cramo A/S sorte tal

Annonce

Troværdighed giver Cramo A/S sorte tal

Efter konstante underskud siden 2008 har Cramo A/S nu fået sorte tal på bundlinjen. Rationaliseringer og troværdighed over for kunderne har banet vejen

 

I det seneste halvårsresultat fra Cramo Plc, der er noteret på børsen i Helsinki, er Danmark fremhævet som ét af de markeder, hvor der er fremgang i indtjeningen både for halvåret og i det seneste kvartal. Danmark har den højeste omsætningsfremgang blandt de 15 lande, hvor Cramo opererer, med hele 23,1% i det seneste kvartal.

 

- Den øgede indtjening, som i årsregnskabet 2015 gav et overskud for første gang siden 2008, skyldes flere forhold. Dels har vi tilpasses organisationen, så færre medarbejdere præsterer stort set samme omsætning som tidligere, dels har vi arbejdet med vores processer og it-system, så vi har bedre styr på, hvilke dele af vores forretning, der er profitabel, og dels har vi satset stærkt på vores troværdighed overfor kunderne, siger administrerende direktør Lasse Wittrup Ludvigsen.

 

- Vi arbejder efter programmet ’A Great Day at Work’, som rummer tre nøglebegreber: 1) Vi kommer altid til tiden. 2) Vores udstyr svigter ikke. 3) Vi er altid ansvarsfulde. På de to første parametre kompenserer vi kunden, hvis vi ikke lever op til vores mål, og vi gør det vel at mærke på eget initiativ med en reduktion af lejen, siger Lasse Wittrup Ludvigsen.

 

- En anden nyskabelse er indførelse af en uafhængig kunderepræsentant. Det er en person i vores ledelse, som modtager og læser eventuelle klager, og giver en kvalificeret feedback. Det er altså en person, som ikke i forvejen har haft noget med kunden eller ekspeditionen at gøre, som dermed kan trække eventuel læring ud af klagen. Vi skal helst ikke have klager, men når der er én, skal vi bruge den til lære, og det skal ske på tværs af afdelinger, siger Lasse Wittrup Ludvigsen. Læs mere på www.cramogreatday.com/da/

 

Cramo er gået offensivt efter den positive udvikling. Udlejningsfirmaet indførte i 2014 en gennemsigtig prisstruktur, som har medvirket til at sikre mange trofaste kunder.

 

- Den pris vi opgiver på forhånd, er også den pris vi fakturerer uden en masse ekstra gebyrer, som ellers er kendetegnende for branchen. Det er også et led i at være troværdige, siger Lasse Wittrup Ludvigsen.

 

- Vores Adapteo modulforretning har bidraget rigtig godt til det positive resultat. Vi begyndte at opbygge organisationen for seks-syv år siden, så vi er virkelig velforberedte. Vi har indført et nyt koncept eksempelvis ved Hillerød Sygehus, hvor vi sætter en håndværkerby op i første omgang med 200 boliger med fællesfaciliteter, som byggefirmaer og håndværkere kan leje sig ind i.

 

Cramo har for nylig åbnet en ny afdeling i Frederikshavn, hvor der er gang i en omfattende havneudvidelse, så firmaet nu har ni afdelinger fordelt over hele landet.

 

 

Yderligere oplysninger:

Adm. direktør Lasse Ludvigsen, tlf. 2814 0601, e-mail: lasse.ludvigsen@cramo.com

Kontaktinformation
Adapteo
Greve Main 33
2670 Greve
Tlf:+45 70 90 90 40
Email:   info.dk@adapteo.com
Trov-rdighed-giver-Cramo-A-S-sorte-tal