<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Fiolbiblioteket indeklima med usynlige forsatsvinduer
.-.
Fiolbiblioteket – indeklima med usynlige forsatsvinduer

Annonce

Fiolbiblioteket – indeklima med usynlige forsatsvinduer

Renoveringen af de store smedejernsvinduer i Biblioteksbygningen i Fiolstræde er for nylig afsluttet og er et flot eksempel på hvorledes en fredet bygning kan renoveres med løsninger der imødekommer hensy-net til æstetik, bygningsbevaring og energioptimering


T E KST O G F OTO : L I N ET T E B E K H Ø I

T E K N I S K E T E G N I N G E R : R Ø R BÆ K O G M Ø L L E R A R K I T E KT E R A P S


Universitetsbiblioteket i Fiolstræde (1861) tegnet af arkitekten Johan D. Her-holdt, er en smuk bygning i nygotisk stil, udført i røde tegl med store karakteri-stiske støbejernsvinduer. Særligt impo-nerende er bogsalen, hvor hvert vindue ned gennem salen giver lys til reolnicher, som danner individuelle læserum. I dag benyttes bogsalen kun af studerende ved Københavns Universitet, bl.a. specialestu-derende.

 

Jernvinduernes højde på over 3,5 meter resulterede i kraftigt kuldenedfald. Rammer og sprosser var så utætte, at d ae udgjorde en markant kuldebro. »Inde-klimaet var meget præget af forholdene udenfor«, fortæller sagsarkitekt Wiebke Engels ved Rørbæk og Møller Arkitekter. »De studerende havde svært ved at holde varmen om vinteren. Det var virkelig nødvendigt at få skabt en tidssvarende arbejdsplads for de studerende«.

 

Det overordnede mål i projekteringen har været, at forsatsvinduerne ikke skulle ses, men mærkes. Vinduerne skulle desuden være oplukkelige af hensyn til kom-fort og pudsning, og de skulle være solide og lette at betjene.
 

Løsningen er udviklet i et samarbejde mellem Rørbæk og Møller Arkitekter og firmaet Aludesign, som har mange års erfaringer med etablering af forsatsløs-ninger til store støbejernsvinduer og vinduesmosaikker i kirker. Design og konstruktion blev udviklet i forbindelse med en sideløbende sag på den tidligere Landbohøjskole i København, som også er fredet og i dag er en del af Københavns Universitet. På baggrund af et prøve-vindue og erfaringer fra den tidligere sag, havde arkitekterne sikkerhed for, at løsningen ikke ville kompromittere den oprindelige arkitektur, og med de nød-vendige justeringer har systemet kunne tilpasses projektet i Fiolstræde og opnået den nødvendige godkendelse fra Kultur-styrelsen.

 
 

Forsatsvinduet er designet med så store glasfelter som teknisk var forsvar-ligt. Aluminiumsrammerne er minimeret til en geometri, der er i harmoni med de eksisterende smedejernsprofiler. Det var et krav, at forsatsvinduerne skulle kunne åbnes, således at de gamle oplukkelige vinduer kunne åbnes op af hensyn til ventilation, og at alle felter skulle kunne åbnes for vinduespudsning.

 

Forsatsvinduet består af en smal vinkelstålkarm, hvori der er indsat en smal, men stærk aluminiumsramme med tætningsliste. Glasset i forsatsrammen er 3 mm energiglas, som sammen med de nuværende vinduer nedsætter U-værdien til omkring 1,8 w/m2K.

 

Vinduerne i bogsalen er opdelt i 5 felter. Nederst med 2 sidehængte ram-mer (ca. 1400 mm høje), der kan åbnes og betjenes til daglig brug. De øverste sidehængte rammer er fæstnet med en unbrakoskrue, som kan åbnes ved vin-duespudsning. Øverst oppe sidder en halvcirkelformet ramme, som er bund-hængslet, og som ligeledes kan åbnes for vinduespudsning.

Kontaktinformation
Alu Design
Nyholms Allé 23
2610 Rødovre
Tlf:+45 36 41 14 66
Email:   Info@aludesign.dk
Fiolbiblioteket---indeklima-med-usynlige-forsatsvinduer