<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Skal du miljoecertificere dit byggeri
BB fiberbeton

Annonce

Skal du miljøcertificere dit byggeri?

En bæredygtig tendens

Bæredygtighed er efterhånden blevet en fremtrædende tendens i arkitekturen og byggebranchen. Denne stigende efterspørgsel på bæredygtigt design og miljøvenligt byggeri medfører at populariteten af miljøcertificeringer, så som LEED, BREEAM og DGNB, er steget.

 

Dermed er kravene til bæredygtige materialer steget, og her ligger fokus særligt på holdbarhed og miljøvenlig produktion. Fiberbeton har en holdbarhed på mere end 100 år uden behov for teknisk vedligeholdelse. Tilmeld er fiberbeton modstandsdygtigt over for al slags vejr og med vores seneste udvikling har den nye generation af fiberbeton en bedre finish og en tættere overflade, hvilket øger modstandsdygtigheden overfor alger og smuds. Fiberbeton hverken ruster, rådner, buler eller brænder. Vores produktion er miljøvenlig uden giftige stoffer og med et lavt energiforbrug.

 

Du kan læse mere om bæredygtigheden af fiberbeton på vores hjemmeside.

 

Sorgenfrivang II_26_WEBSorgenfrivang II - DGNB certificeret i 2019
 
 

Miljøvaredeklaration

Et vigtigt værktøj når du skal beregne en bygnings miljømæssige aftryk er en miljøvaredeklaration (EPD), som dokumenterer en kvantificeret vurdering af produkters miljøpåvirkning. Der kigges på energi- og ressourceforbrug samt miljøpåvirkningerne i løbet af produktets livscyklus. EPD’en er verificeres af en tredjepart og beregnes efter internationale standarder. BB fiberbeton, har fået etableret en EPD i marts 2021, hvor vi både deklarerer selve vores produkt, transporten og produktionsprocessen, samt selve brugen af produktet.

 

Her kan du læse og downloade vores EPD

Kontaktinformation
BB fiberbeton
Hjørnegårdsvej 10
4623 Ll. Skensved
Tlf:+45 56 16 80 08
Email:   info@bbfiberbeton.dk