<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> altanbunde
.-.
Altanbunde

Annonce

Altanbunde

Altanbunde i BB fiberbeton materialet fremstilles efter opgave i individuelt design, hovedsageligt efter en af de 3 modeller, som er beskrevet nedenfor.

 

Overflade med skridsikkert mønster bør designes med 10 - 15 promille fald. Af hensyn til håndtering og montering bør yderdimensioner maximalt være ca. 2 x 4 meter.

 

Balcony bases - BB fiberbeton - GFRC - fiber concrete

 

Konvolutfald mod indstøbt afløbindebærer altid lige høje elementkanter og vandret underside. Konvolutfald betyder større tykkelser, større vægt pr. kvadratmeter og at små flader får voldsomt fald med deraf følgende mindre brugsværdi.

 

Balcony bases - BB fiberbeton - GFRC - fiber concrete

 

Ensidigt fald mod rende med fald mod indstøbt afløb giver ensartet pladetykkelse. Faldet kan kompenseres med varierende højde på opkant så dennes overside bliver vandret. Dimensioner på afløbsrende tilpasses det valgte afløb. Lokal fortykkelse af element ved afløb kan være nødvendigt.

 

Altanbunde - Balcony bases - BB fiberbeton - GFRC - fiber concrete

 

Ensidigt fald mod afvanding over forkant er elementmæssigt den enkleste model. Forkanten forsynes med drypnæse. Der kan evt. monteres underliggende vandrende for opsamling.

 

Altanbunde - Balcony bases - BB fiberbeton - GFRC - fiber concrete

Kontaktinformation
BB fiberbeton
Hjørnegårdsvej 10
4623 Ll. Skensved
Tlf:+45 56 16 80 08
Email:   info@bbfiberbeton.dk
altanbunde