<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> facader
.-.
Facadeelementer fra BB fiberbeton spænder bredt

Annonce

Facadeelementer fra BB fiberbeton spænder bredt

 

Facadeelementer fra BB fiberbeton spænder bredt, -fra små kassetter til store etagehøje elementer. De største elementer, vi hidtil har håndteret, har været 20 kvadratmeter.

 

FA1000™

FA1000™ er et unikt facade- og montagesystem med mange muligheder. FA1000™ er udviklet af BB fiberbeton AS og bruges i dag på mange facader i både Danmark og Sverige.

 

FA1000™ bruges som klimaskærm på lette facadekonstruktioner og tilpasses let til det enkelte facadeprojekt. FA1000™ er let at montere, og med elementer tilpasset til den enkelte facade er det, med skjult montageløsning, med til at give facaden et roligt og harmonisk udtryk.

 

Facade, FA1000, BB fiberbeton, GFRC, fiber concrete

 

FA1000™ er fuld af muligheder også i overfladen. Stor valgfrihed i farve, struktur i overfladen, maling eller decideret mønster.

 

Læs mere om Facader

 

Andre facadeløsninger

Hovedparten af vores andre facadeløsninger udnytter materialets muligheder for montering uden synlige skruer og med færrest mulige tilsætninger og andre løsdele. Hermed opnås et færdigt resultat som fremtræder massivt og som teknisk set kræver et minimum af vedligeholdelse.

 

Facadeelementer monteres oftest som klimaskærme med udluftet bagside. Selve montagemetoden varierer efter elementstørrelse og beskaffenheden af den bagvedliggende bærende konstruktion. På mindre elementer påstøbes beslag på bagsiden og elementet monteres som en "radiator" - På større elementer indstøbes en bærende stålramme som så aflevere kræfterne, hvor der er mulighed for det.

 

Lodrette fuger udføres ofte med traditionelle elementløsninger: ekspanderende fugebånd etc.- eller der udføres overlap. Vandrette fuger er typisk udført udluftede så underelementer går op under det overhængende element.

 

Alle vore tekniske løsninger er gennemprøvede. Ved et konkret projekt,- kontakt os og få et løsningsforslag.

Kontaktinformation
BB fiberbeton
Hjørnegårdsvej 10
4623 Ll. Skensved
Tlf:+45 56 16 80 08
Email:   info@bbfiberbeton.dk
facader