<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> s lb nke
.-.
Sålbænke

Annonce

Sålbænke

Sålbænke i BB fiberbeton materialet udføres hovedsagligt med 3 forskellige tværsnit som omtalt nedenfor. Valg af type afhænger af opgavens art, antal enheder, varianter og de ønskede detaljer. Hulkehl ved bagkant, hulkehl ved ender (gavle) vandriller i overfladen er detaljer som vi ofte udfører.

 

Alle sålbænke leveres på mål, - normalt op til 2 meter og færdige til indbygning.

 

Sålbænke med kuldebroisolering fremstilles efter principper som vist med istøbt polystyren. Generelle godstykkelser 10 - 12 mm. Sålbænkene leveres med lukkede gavle.

 

Sålbænke - Sills - BB fiberbeton - GFRC - fiber concrete

 

Sålbænke med massivt tværsnit udføres med samme type detaljer som kendes fra traditionelle sålbænke. Anvendes specielt ved små tværsnit. Vandnæsen fræses eller støbes.

 

Sålbænke - Sills - BB fiberbeton - GFRC - fiber concrete

 

Plan sålbænk udføres i godstykkelser på typisk 15 - 20 mm afhængig af størrelse. Kan udføres med nedbukket forkant. Afhængig af tværsnittets udformning og dermed elementets stivhed kan godstykkelser på 10 - 12 mm anvendes. - f.eks. til afdækning af eksisterende sålbænke, puds etc.

 

Sålbænke - Sills - BB fiberbeton - GFRC - fiber concrete

 

Er der tvivl ved en given konstruktion så kontakt os, vi har 25 års erfaring med sålbænkeproduktion.

Kontaktinformation
BB fiberbeton
Hjørnegårdsvej 10
4623 Ll. Skensved
Tlf:+45 56 16 80 08
Email:   info@bbfiberbeton.dk
s-lb-nke