<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Vi ved hvordan solafsk rmning fungerer
.-.
”Vi ved, hvordan solafskærmning fungerer”

Annonce

”Vi ved, hvordan solafskærmning fungerer”

Blendex A/S har udviklet et styringskoncept til solafskærmning, sunsync™, som kan skaleres, så det imødekommer den enkelte brugers behov og integreres i bygningens øvrige styring.

 

Det er ikke længere tilstrækkeligt at levere gode og professionelle produkter. Der skal mere kompetence og viden til. Derfor har Blendex A/S i samarbejde med sit søsterselskab Fischer Gardiner brugt mange ressourcer på at udvikle et styringssystem til solafskærmning, sunsync™.

 

Sunsync™ er designet til at dække alle behov uanset projektets størrelse, kompleksitet eller prisniveau. Konceptet leveres i fire versioner, fra analogt til digitalt system. Sunsync™ kan integreres og optimeres i forhold til bygningens øvrige styring og via gateways kommunikere med de mest almindelige CTS-protokoller. Sunsync™ kan skaleres, så systemet imødekommer den enkelte brugers behov.

 

Bygningsstyring kan integreres i sunsync

- Andre styringssystemer er også integrérbare, men det unikke er, at vi som solafskærmningsproducenter har udviklet vores egen styring. Vi har rigtig meget forstand på solafskærmning, derfor ved vi også, hvordan styringen kommer til at fungere optimalt, siger en af hovedkræfterne bag udviklingen af sunsync ™, teknisk chef Peter Christensen, Blendex A/S.

 

Udfordringen i styringsløsninger er at opfatte og forstå helheden i det komplekse system, der udgør hele bygningsstyringen. De enkelte styringer kan isoleret set fungere udmærket, men når alt kobles sammen til en helhed, opstår der ofte modsatrettede virkninger. Sunsync™ er et skalérbart koncept, som kan udvides til at omfatte alle former for bygningsstyring i et integreret hele.

 

- Solafskærmning er en fysisk bevægelig del med stor visuel betydning for brugerne, som desværre ofte oplever, at det ikke fungerer godt nok. Derfor er sunsync™ også andet og mere end et optimeret styringssystem. Konceptet kan programmeres, så det imødekommer den enkeltes behov og omfatter en kvalitetssikring – både i forhold til solafskærmningens effekt på indeklimaet og på den individuelle brugeroplevelse, forklarer Peter Christensen.

 

Rambøll valgte sunsync

Rambøll valgt sunsync 200 som styringskoncept til sit nye hovedkvarter. sunsync 200 lever op til de fleste krav, man har til en moderne styring og er derfor velegnet til mellemstore og store anlæg.

 

- Det er et tilgængeligt og intelligent system, som kan håndtere vores nye bygning på den måde, som vi ønsker og har brug for. Det er let at have med at gøre i den daglige drift, siger chefkonsulent Per Fristrup Qvist fra Rambøll og fremhæver, at Rambølls servicemedarbejdere kun skal betjene og styre ét teknisk system, da sunsync™ kommunikerer med og er tilkoblet bygningens CTS-system.

 

- Som styringskoncept har sunsync™ generelt en række fordele. Konceptet kan fx anvendes, hvis en bygning ikke er udstyret med et CTS-system eller andre intelligente systemer. Det er også rigtig godt, at sunsync™ er udviklet i fire versioner, så man har mulighed for at vælge lige netop det styringsniveau, bygningen har brug for.

 

Kontaktinformation
Blendex A/S
Grusbakken 1-3
2820 Gentofte
Tlf:44480956
Email:   salg@blendex.dk
-Vi-ved--hvordan-solafsk-rmning-fungerer-