<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Blendex har f et ny direkt r
.-.
Blendex har fået ny direktør

Annonce

Blendex har fået ny direktør

Blendex A/S er en del af Fischer Group, og ansættelsen af ny administrerende direktør i virksomheden er et vigtigt skridt i hele koncernens udviklingsstrategi.


Med en bred erfaring fra byggebranchen er den 38-årige civilingeniør, Martin Pedersen, tiltrådt stillingen som ny administrerende direktør for Blendex A/S.

Ansættelsen af Martin Pedersen betyder, at Blendex’ tekniske chef, Peter Christensen, som til nu har stået for den daglige ledelse, indtræder i en koncernfunktion, hvor hans indsats skal styrke den voksende, internationale projektafdeling og dermed hele Fischer Groups konsolidering i Skandinavien.

Et andet fokuspunkt for koncernen er styringskonceptet, sunsync, som vinder mere og mere indpas på det skandinaviske marked. Peter Christensen er hovedansvarlig for sunsync og skal nu være primus motor i videreudviklingen af det brugeroptimerede og skalérbare koncept. 


Fischer Group
Blendex 
sunsync 

Kontaktinformation
Blendex A/S
Grusbakken 1-3
2820 Gentofte
Tlf:44480956
Email:   salg@blendex.dk
Blendex-har-f-et-ny-direkt-r