<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Blendex har formuleret sin Code of Conduct
.-.
Blendex har formuleret sin Code of Conduct

Annonce

Blendex har formuleret sin Code of Conduct

De etiske retningslinjer tydeliggør vores værdier og adfærd.

”Vi driver en etisk ansvarlig, ærlig og troværdig virksomhed, som behandler mennesker og miljø ordentligt. Vi holder, hvad vi lover, og vores forretnings- og arbejdsmetoder har et højt niveau af integritet og transparens.

Vi tror på, at verden er dynamisk og stræber derfor hele tiden på at udvikle virksomhedens samlede kompetencer og vidensniveau samt forbedre vores produkter og ydelser.”

Sådan lyder nogle linjer fra Blendex’ Code of Conduct, som behandler fier områder: Forretning, Medarbejdere, Miljø og Verden. Vores etiske retningslinjer skal sikre, at vores samarbejdspartnere deler vores niveau inden for miljø, etik og sociale forhold.

Læs Blendex' Code of Conduct

 Kontaktinformation
Blendex A/S
Grusbakken 1-3
2820 Gentofte
Tlf:44480956
Email:   salg@blendex.dk
Blendex-har-formuleret-sin-Code-of-Conduct