<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Blendex m rkl gger 100 procent
.-.
Blendex mørklægger 100 procent

Annonce

Blendex mørklægger 100 procent

Mørklægning af undervisningslokaler, teatre og biografer kræver lystæthed. Derfor har Blendex udviklet et system med sort dækkasse, sort dug og dybe sorte side- og bundsluser, der sikrer 100 procent mørklægning.

Mørklægningssystemerne kan sammenkobles med audiovisuelt udstyr, så de automatisk rulles ned, når man bruger udstyret, eller de kan leveres med solvagt og tidsur, der automatisk aktiverer systemet ved generende sol eller på bestemte tidspunkter af døgnet.

Blendex lægger stor vægt på at producere afskærmning i høj kvalitet. Derfor er der kælet for de små detaljer. Vi har blandt andet sørget for: 

• at montere et stærkt dugrør, som ikke udbøjer over tid. Herved undgås at dugen krøller 
• at vælge en støjsvag motor i høj kvalitet. Dette sikrer at motoren kan holde i hele systemets levetid
• at anvende dybe sluser i side og bund for at forhindre lysindfald. Disse optager bygningens tolerancer
 
Vi har blandt andet mørklagt Teater S/H og Øksnehallen i Kødbyen, København. 
 
Kontaktinformation
Blendex A/S
Grusbakken 1-3
2820 Gentofte
Tlf:44480956
Email:   salg@blendex.dk
Blendex-m-rkl-gger-100-procent